Cập nhật lúc: 06:48, 30/11/2016 [GMT+7]
.

Thủ tục hành chính về đất đai còn bất cập


(Báo Quảng Ngãi)- Trễ hẹn trong việc giải quyết hồ sơ, quy hoạch “treo”, những bất cập   trong thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của công dân. Đó là thực trạng được cơ quan chuyên môn thừa nhận là phổ biến, nhưng khó tháo gỡ.

TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ chậm trễ

Từ năm 2015, sau khi sáp nhập Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) một cấp, Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, tập trung nghiên cứu khắc phục những tồn tại trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai. Qua đó đã xây dựng, triển khai quy trình kiểm soát việc giải quyết TTHC, ban hành hệ số quy đổi kết quả giải quyết TTHC của từng cá nhân để kịp thời điều chỉnh; bố trí công việc khác đối với những cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công, TTHC bị trễ hoặc có nhiều sai sót. Tuy nhiên, tình trạng trễ hẹn hồ sơ vẫn còn xảy ra nhiều.

Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh giám sát về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Sở TN&MT.
Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh giám sát về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất tại Sở TN&MT.


Ông Phí Quang Hiển – Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Địa bàn TP.Quảng Ngãi biến động về đất đai tương đối lớn, dẫn đến khối lượng công việc của nhân viên thụ lý hồ sơ tăng lên đột biến, nên trễ hẹn. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố có rất nhiều dự án đang triển khai; một số dự án triển khai nhiều năm chưa xong… cơ quan có thẩm quyền đã ban hành thông báo, quyết định thu hồi đất, nhưng chưa kiểm kê, thu hồi và người dân vẫn nộp hồ sơ biến động (chuyển nhượng, tách thửa...) nên việc giải quyết hồ sơ cần phải kiểm tra, đối chiếu và xác định ranh giới; thông tin thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, phải đi thực địa nhiều lần dẫn đến chậm trễ hồ sơ của công dân.

Mặt khác, hiện nay hệ thống bản đồ đang sử dụng tại thành phố được đo đạc từ những năm 1996 trở về trước, quá cũ, nên việc chỉnh lý biến động và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gặp nhiều khó khăn. Việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của UBND xã, phường còn chung chung, chưa cụ thể, không đảm bảo đúng quy định, vì vậy phải chuyển lại hồ sơ để xác minh rõ nguồn gốc sử dụng đất, dẫn đến trễ hẹn hồ sơ của công dân.

Bất cập trong việc áp dụng các quy định

Ông  Trần Hòa-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Trưởng Đoàn giám sát về thực hiện cấp giấy CNQSDĐ, sở hữu nhà ở do Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện tại TP.Quảng Ngãi và Sở TN&MT mới đây), cho biết: Tình trạng “cò mồi” trong làm các TTHC về đất đai được người dân phản ánh rất nhiều. Nguyên nhân của tình trạng này là do kẽ hở trong việc áp dụng các quy định của pháp luật, kéo dài thời gian giải quyết cho dân; tinh thần phục vụ của cán bộ phụ trách công tác giải quyết TTHC chưa tốt. Một nguyên nhân nữa là, do người dân thiếu thông tin về quy trình, thủ tục làm giấy tờ nên họ trả tiền dịch vụ cho người khác giải quyết cho mình nhanh hơn.

Cùng với việc xuất hiện tình trạng “cò” là việc áp dụng các quy định pháp luật còn cứng nhắc, thậm chí không đúng luật. Ông Hà Văn Huy – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Quảng Ngãi nêu trường hợp quyền công dân bị hạn chế do quy định của pháp luật vô lý như sau: Khi cơ quan chức năng có thông báo làm đường trong khu dân cư, người dân chủ động chừa phần đất bị thu hồi để làm đường. Về nguyên tắc, phần đất không bị thu hồi còn lại (đảm bảo diện tích xây dựng) thì người dân được toàn quyền sử dụng, nhưng thực tế họ không được quyền tặng, cho hay làm nhà.

Đây là quy định vô lý, khiến quyền của người dân bị ảnh hưởng. Cũng theo ông Hà Văn Huy, Luật Đất đai năm 2013 quy định, sau 3 năm các dự án được cấp phép đầu tư nhưng không thực hiện, thì Nhà nước phải thu hồi, không để người dân phải khổ sở vì có đất, nhưng không được quyền làm nhà, bán, tặng cho như thực tế hiện nay.

Mặt khác, dù Luật Đất đai 2013 đã có quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày, nhưng hệ thống phần mềm một cửa hiện đại của UBND TP.Quảng Ngãi chưa được điều chỉnh, vẫn còn áp dụng thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân theo Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 8.3.2010 của UBND TP.Quảng Ngãi là 50 ngày, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Một kẽ hở khác là, sự thay đổi về quy định xử lý TTHC, nhưng công tác tuyên truyền đến người dân về các quy định mới chưa hiệu quả. Thậm chí có những quy định sai luật, như UBND TP.Quảng Ngãi đưa ra chủ trương đất ở đô thị phải chừa đường đi tối thiểu 3m là không đúng luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Bài, ảnh:  XUÂN THIÊN
 

.
.