Tập trung các giải pháp trọng tâm cải cách thủ tục hành chính

14:47, 16/10/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 2, Hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình, kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương. Phiên họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi. 

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, công tác cải các TTHC thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác số hóa, kết quả giải quyết TTHC; đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu dịch vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; đổi mới mô hình nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động bộ phận một cửa… đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN phát.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. ẢNH: TTXVN.

Tuy nhiên, công tác đổi mới trong cải cách TTHC và dịch vụ công còn nhiều hạn chế, tồn tại. Cụ thể, chậm rà soát, sửa đổi các quy định TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; tư duy xây dựng quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu vẫn theo phương thức trực tiếp hoặc qua bưu chính; còn hiện tượng "trên nóng, dưới lạnh", thực hiện theo phong trào, chưa có sự quan tâm, sát sao của người đứng đầu. 

Quá trình tham gia số hóa của cán bộ, công chức viên chức thẩm định, xử lý hồ sơ TTHC chủ yếu mới dừng lại ở thao tác sao chụp chuyển từ văn bản giấy sang bản điện tử. Việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, trang thiết bị phục vụ số hóa của một số bộ, ngành, địa phương còn rất hạn chế, chưa kịp thời…

Chất lượng thực hiện TTHC, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp cải thiện không đáng kể. Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định.

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thường xuyên đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Bộ chỉ số (Quyết định 766) và công khai đánh giá trên phương tiện thông tin đại chúng. Kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra 9 nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Đó là, quy định TTHC chậm sửa đổi, hoàn thiện; công khai minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công còn yếu; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chưa phát huy được nhân tố con người trong đổi mới, chuyển đổi số trong thực hiện TTHC; chưa phát huy được vai trò cải cách tiềm năng của dữ liệu; chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa lấy người dùng làm trung tâm; chậm phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc; hạ tầng CNTT còn yếu, thiếu đồng bộ và chưa huy động được sự tham gia, giám sát, đánh giá của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để khắc phục những tồn tại trong thời gian qua. Theo đó, cần phân cấp, phân quyền; rà soát sửa đổi, hoàn thiện các quy định về cải cách TTHC. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, quản lý công bố, công khai TTHC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để thực hiện kết nối, tích hợp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, tháo gỡ các điểm nghẽn. Nâng cao chất lượng xử lý phản ánh, kiến nghị. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nội dung chuyển đổi số trong TTHC. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa. 

Tin, ảnh: X. THIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 14:47, 16/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.