Đơn giản hóa thủ tục hành chính

17:25, 24/08/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường rà soát dịch vụ công, thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, củng cố niềm tin của người dân đối với dịch vụ công.

Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; đẩy mạnh phân cấp giải quyết TTHC; tăng cường số hóa hồ sơ, giấy tờ. Chú trọng cải tiến quy trình để đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng năng suất lao động. Nhất là chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện việc cung cấp trực tuyến 25 dịch vụ công thiết yếu.

Bộ phận một cửa huyện Trà Bồng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Bộ phận một cửa huyện Trà Bồng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trong 7 tháng năm 2023, qua rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, thay thế 160 TTHC; bãi bỏ 21 TTHC thuộc quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành quy định rút ngắn tối thiểu 20% thời gian giải quyết TTHC thực hiện nộp trực tuyến. Từ tháng 1 - 7/2023, toàn tỉnh có 82,7 nghìn hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số và nội dung của Đề án 06, các cấp, ngành đã tập trung thực hiện số hóa hồ sơ. Trong đó, từ tháng 6/2022 đối với cấp tỉnh và từ 1/12/2022 đối với cấp huyện, cấp xã đã triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ 25 dịch vụ công thiết yếu.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương cũng đẩy mạnh việc chuẩn hóa về quy trình, đơn giản về thành phần hồ sơ. Thời gian giải quyết được cắt giảm nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC... Mặt khác, để phục vụ công tác số hóa, chuẩn hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực triển khai điều tra, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư; hoàn thành kết nối hệ thống thông tin của tỉnh với hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, để phục vụ công tác khai thác và xác thực thông tin công dân, phục vụ giải quyết TTHC ở cả 3 cấp...

Ông Nguyễn Hoài Vũ, nhân viên Bộ phận một cửa TP.Quảng Ngãi cho biết, kết quả số hóa sẽ được tái sử dụng giúp giảm giấy tờ, thủ tục khi cá nhân, doanh nghiệp thực hiện TTHC. Đặc biệt là, sau khi công dân có tài khoản cá nhân có thể truy vấn đến kho dữ liệu lưu trữ, khi đó toàn bộ dữ liệu về giấy tờ, thủ tục của người dân được trích xuất qua tài khoản căn cước công dân... rất thuận tiện, nhanh chóng, chính xác.

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Sơn Tịnh Đặng Hữu Hà, huyện thực hiện đồng loạt việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã từ năm 2022. Huyện đã tiến hành khai thác dữ liệu dân cư, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp; 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 được tích hợp, cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Huyện nỗ lực cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, cũng như nguyên tắc "hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các TTHC" theo đúng quy định của Chính phủ.


Bài, ảnh: BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 17:25, 24/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.