Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

18:12, 11/08/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Tư Nghĩa đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số (CĐS), góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.    
Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.    

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận một cửa huyện Tư Nghĩa đã tiếp nhận 822 hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt 99,8%. Đối với bộ phận một cửa các xã, thị trấn, đã tiếp nhận 12,777 nghìn hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt 99,9%. Trưởng bộ phận một cửa huyện Tư Nghĩa Võ Duy Nhật Bảo cho hay, cán bộ, công chức được phân công trực thường xuyên tại bộ phận một cửa và hướng dẫn tổ chức, công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) công trực tuyến. Đối với TTHC về đăng ký kinh doanh, chúng tôi hướng dẫn công dân thực hiện trực tuyến đạt 100%, sớm hơn lộ trình của UBND tỉnh đề ra.

Đến nay, huyện Tư Nghĩa đã thành lập 94 tổ công nghệ số cộng đồng, với 659 thành viên để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CĐS trên địa bàn huyện. Hiện 100% TTHC của huyện đủ điều kiện được cung cấp ở mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đều được công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương. Huyện đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử bằng nhiều hình thức như: Trực tiếp, trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua hình thức trực tuyến ngày càng tăng. Huyện cũng đã triển khai chữ ký số đến 100% cơ quan cấp huyện và cấp xã; đồng thời triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến...

Các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện sử dụng hiệu quả các hệ thống dùng chung như: Trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, trung tâm điều hành thông minh, hệ thống thư điện tử công vụ... Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin 1.735 hồ sơ/1.735 cán bộ, công chức, viên chức tại phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do tập đoàn VNPT cung cấp tại địa chỉ https://quangngai.vnerp.vn. Đặc biệt, huyện đã triển khai trang Zalo CĐS Tư Nghĩa và là đơn vị tiên phong của tỉnh phối hợp với Viettel Quảng Ngãi thực hiện chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt cho 50% đối tượng, mở hơn 4.000 tài khoản cho người dân...

Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Đoàn Việt Vân cho biết, xác định CĐS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, do đó, địa phương tiếp tục đầu tư trang thiết bị. Bên cạnh đó, hoàn thiện và sử dụng phòng họp không giấy. Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ tại bộ phận một cửa các cấp để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian đến, huyện tiếp tục nâng cao vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng các cấp, triển khai vận hành thử nghiệm Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) huyện. Triển khai thực hiện việc sử dụng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa thông qua hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Tiếp tục duy trì thực hiện việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên văn bản điện tử phục vụ cho hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước...

Bài, ảnh: TRÍ PHONG

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 18:12, 11/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.