Đột phá về chuyển đổi số  

18:27, 04/08/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi đã có bước đột phá về xếp hạng chuyển đổi số (DTI), từ bậc 60 vào năm 2021 tăng lên bậc 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước vào năm 2022. Thật sự đáng ngạc nhiên và vui mừng, vì cũng khá lâu rồi, Quảng Ngãi chưa có “cú tăng” nào ngoạn mục như vậy về nhiều phương diện phát triển. Nay lại tăng về chuyển đổi số (CĐS), một lĩnh vực còn rất mới mẻ. Điều này cho thấy lãnh đạo tỉnh đặc biệt là lãnh đạo UBND tỉnh đã rất nhanh nhạy, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện CĐS, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện một cách đồng bộ yêu cầu CĐS của quốc gia.

Còn nhớ, cách đây chưa lâu, bản thân tôi cũng ngỡ ngàng trước các cụm từ “số hóa” hay “chuyển đổi số”. Nhiều khi, trong công việc viết báo, tôi đã bắt đầu thực hiện “chuyển đổi số” mà mình không biết. Bởi, với một người viết báo, CĐS có thể từ những hoạt động nhỏ nhất, bình thường nhất khi lấy tư liệu, hay khi lưu trữ tư liệu... Nhưng phải nói, CĐS bắt đầu phát huy tác dụng rất cao và rất rộng khi nó tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó, cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp. Nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và kết nối việc số hóa của doanh nghiệp mình với cả hệ thống mà doanh nghiệp hướng tới.

Quảng Ngãi là tỉnh có nhiều doanh nghiệp lớn đang hoạt động. Với những doanh nghiệp lớn như thế, thì việc CĐS bắt buộc phải làm, và làm tốt nhất có thể để doanh nghiệp phát triển. Chính từ những doanh nghiệp đầu tàu thực hiện CĐS thành công, mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khác ở Quảng Ngãi cũng nhanh chóng thực hiện việc CĐS, tạo nên một cuộc bứt phá về CĐS trong toàn tỉnh. Quảng Ngãi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ một năm bứt tốc CĐS vừa qua, và cơ hội để vươn tới top 10/63 những tỉnh, thành phố CĐS trong cả nước là câu chuyện trước mắt mà Quảng Ngãi hoàn toàn có khả năng vươn tới.   

Bây giờ, nhiều người đã biết CĐS không chỉ có vai trò quan trọng tại các doanh nghiệp, mà CĐS còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, khoa học... Và câu chuyện CĐS đã thành chuyện của cả nước...

THANH THẢO

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 18:27, 04/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.