Video: Tuổi trẻ hưởng ứng Phong trào "Tôi và bạn có ví điện tử VNeID"

06:42, 12/08/2023
.

(Baoquanngai.vn)- Các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tích cực hưởng ứng Phong trào “Tôi và bạn có ví điện tử VNeID”. Qua đó, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong thực hiện Đề án 06, phát triển ứng dụng dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Thực hiện: THIÊN HẬU

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 06:42, 12/08/2023