Ba Tơ: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

18:23, 14/08/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được huyện Ba Tơ tập trung thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết, năm 2022, huyện Ba Tơ đứng cuối bảng xếp hạng về cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện của tỉnh. Để khắc phục tồn tại trong CCHC, ngay từ đầu năm 2023, huyện đã tập trung đánh giá những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra giải pháp, xây dựng kế hoạch và triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về CCHC. Trong đó, huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ phận một cửa xã Ba Nam (Ba Tơ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 
Bộ phận một cửa xã Ba Nam (Ba Tơ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Trong giải quyết TTHC, huyện Ba Tơ lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả CCHC. Do đó, huyện xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về giờ làm việc, chấp hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh và việc thực hiện nhiệm vụ CCHC do UBND huyện giao... 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa huyện Ba Tơ tiếp nhận, giải quyết 274 hồ sơ, đạt 100% (giải quyết trước hạn 265 hồ sơ, trễ hạn 9 hồ sơ). Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận, giải quyết 8.733 hồ sơ, đạt 100% (giải quyết trước hạn và đúng hạn 8.307 hồ sơ và trễ hạn 426 hồ sơ)…

Qua kiểm tra, đa số cán bộ, công chức, viên chức ở huyện đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đạo đức, văn hóa giao tiếp trong xử lý công việc của tổ chức, cá nhân; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích những thắc mắc của người dân. Huyện Ba Tơ triển khai thực hiện mô hình “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc, đó là: "Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép" và "luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ". Đặc biệt là, cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm về giờ giấc làm việc, không dùng bia, rượu trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, ngày trực.

Ngoài niêm yết tại trụ sở huyện và xã, trong giải quyết TTHC, huyện thường xuyên công bố các thủ tục theo hướng tinh gọn, minh bạch và công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu giao dịch. 

Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân; rút ngắn thời gian giải quyết đối với các bộ TTHC; thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm quản lý nhiệm vụ của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đăng ký các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC. Qua triển khai các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký 48 đề tài. Huyện cũng triển khai có hiệu quả Tháng hành động tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày. Đặc biệt, huyện Ba Tơ đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thông qua các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính...

Bài, ảnh: BÁ SƠN


TIN, BÀI LIÊN QUAN:

  

Xuất bản lúc: 18:23, 14/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.