HĐND tỉnh thông qua 6 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 18

13:08, 16/10/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng để đáp ứng kịp thời yêu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp. 

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII. 

>> Xem Video:

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 6 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi năm 2023 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước cho Sở GĐ&ĐT; Phương án xử lý đối với khoản tiền thu được từ việc giải thể Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và tiền gốc thu hồi từ các khoản cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất đối với một số vị trí trên địa bàn tỉnh; Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu cũng thống nhất thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, việc HĐND tỉnh thông qua 6 nghị quyết là quyết định phù hợp quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước; đồng thời bảo đảm quyền lực nhà nước được giao của HĐND tỉnh, tăng cường trách nhiệm, tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh đối với việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Việc thông qua Nghị quyết Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong là quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thứ 2 mà HĐND tỉnh thông qua để triển khai thực hiện Quyết định số 168 ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất và làm cơ sở thu hút đầu tư.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua những nội dung trình tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua những nội dung trình tại kỳ họp.

Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở để UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo về đấu giá quyền sử dụng đất, tính thu tiền sử dụng đất; hoặc triển khai thực hiện thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với Nghị quyết danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch các nghị quyết để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này, các chủ trương, chính sách đến với cử tri và nhân dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri. Nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các Ban và của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, quyết định, quản lý, điều hành của HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với sự đồng thuận của các cấp, ngành, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất định tỉnh Quảng Ngãi sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Thực hiện: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 13:08, 16/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.