Họp cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

10:16, 28/09/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền để trình HĐND tỉnh.
 
Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất trình HĐND tỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu, chi năm 2023 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bổ sung dự toán chi cho Sở GD&ĐT thực hiện dự án từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước, với số tiền hơn 1,24 tỷ đồng.
 
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện phát biểu tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện phát biểu tại cuộc họp.
 
Thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về phương án sử dụng số tiền thu được từ việc giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Trong đó, có khoản tiền thu từ việc giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh hơn 102 tỷ đồng và khoản tiền gốc thu hồi từ các khoản cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh gần 42 tỷ đồng.
 
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Cuộc họp cũng thảo luận nội dung về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Nội vụ rà soát tổng biên chế khối Nhà nước theo chỉ đạo của trung ương, về số lượng cần tinh giản biên chế của Sở NN&PTNT. Sở NN&PTNT chủ động phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án vị trí việc làm để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 10/2023. Với các nội dung đã thống nhất, yêu cầu Sở Tài chính hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 
Xuất bản lúc: 10:16, 28/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.