Lấy ý kiến về dự thảo quy định trợ cấp gạo cho hộ gia đình nhận bảo vệ và phát triển rừng

11:36, 26/09/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 26/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện miền núi trong tỉnh. 
 
Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo có tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ trên diện tích đất lâm nghiệp được giao trong thời gian chưa tự túc được lương thực.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian trợ cấp lương thực tối đa không quá 6 tháng/năm. Mức trợ cấp 15kg gạo/khẩu/tháng hoặc bằng tiền tương ứng. Số lượng gạo trợ cấp căn cứ vào diện tích của mỗi gia đình tham gia quản lý và bảo vệ, tối đa không vượt quá 720kg/hộ/năm.

Nguồn vốn từ nguồn kinh phí phân bổ hằng năm để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian trợ cấp từ năm 2023 - 2025, số lần trợ cấp 2 lần/năm.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (từ năm 2021 - 2025) trên địa bàn tỉnh là cần thiết, tạo thêm động lực để người dân quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả.
 
Tuy nhiên, sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành và địa phương, dự thảo Quyết định vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất. Sở NN&PTNT tiếp tục lấy ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan và địa phương để đảm bảo tính thống nhất, đúng quy định của pháp luật. 
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 11:36, 26/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.