Công an thị xã Đức Phổ thông báo (lần 2)

14:29, 10/01/2024
.

Về việc truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quá thời hạn tạm giữ
    
Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Công an thị xã Đức Phổ đang tạm giữ 35 phương tiện là xe mô tô, gắn máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo). Đến nay, số phương tiện trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp không đến xử lý theo quy định của pháp luật hoặc có đến xử lý vụ việc nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Căn cứ điểm b, khoản 4, Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) Công an thị xã Đức Phổ thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, gắn máy nêu trên mang đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp đến tại Công an thị xã Đức Phổ (qua Đội CSGT-TT; Địa chỉ; số 01 Trần Phú, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; SĐT: 0255.3.858.707) để liên hệ giải quyết.

Kính đề nghị Phòng PV01 đăng tải trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh; Báo Quảng Ngãi (đăng trên báo giấy và báo điện tử); Phòng PC08 Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh, Trung tâm truyền thông - Văn hóa - Thể thao thị xã Đức Phổ, Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ thông báo rộng rãi cho Nhân dân biết để ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, gắn máy nói trên đến Đội CSGT-TT, Công an thị xã để liên hệ giải quyết.

Hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông báo lần 2 nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của phương tiện không đến để giải quyết thì Công an thị xã Đức Phổ sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau không được giải quyết./. 

   

 CÔNG AN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ


 

                
 

Xuất bản lúc: 14:29, 10/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.