Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

13:49, 01/12/2023
.
(Baoquangngai.vn )- Sáng 1/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, vướng mắc, khó khăn đối với mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố. 
 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Chương trình) giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch toàn tỉnh có 31 xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, có 5/31 xã công nhận đạt chuẩn NTM. Lũy kế đến nay, có 94/148 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 63,51%. 
 
Giám đốc Sở NN&NTPT Hồ Trọng Phương phát biểu tại cuộc họp.
Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương phát biểu tại cuộc họp.
 
Có 4/53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 7,55%. Chưa có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 2 huyện là Nghĩa Hành và Tư Nghĩa được công nhận đạt chuẩn NTM. TP.Quảng Ngãi đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022.
 
Đến thời điểm này, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2023 hơn 1.034 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 348 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 686 tỷ đồng.
 
Khó khăn hiện nay là nguồn lực bố trí cho Chương trình ở các huyện miền núi chưa đáp ứng nhu cầu. Các xã dự kiến đạt chuẩn NTM còn lại có 24 xã, đều là các xã đặc biệt khó khăn. Xuất phát điểm của một số xã còn thấp, vì thế đòi hỏi phải tập trung nguồn lực rất lớn mới có thể hoàn thành mục tiêu.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu các địa phương rà soát lại những nội dung liên quan đến Chương trình; rà soát lại tất cả các tiêu chí, có giải pháp cụ thể để xây dựng đạt tiêu chí NTM.
 
Lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng NTM, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt mức cao nhất, đạt trên tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước. Các huyện miền núi chú trọng lồng ghép các chương trình đầu tư trên địa bàn để nâng cao các tiêu chí NTM, nhất là tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 13:49, 01/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.