Lý Sơn giảm hơn 307 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn

21:07, 30/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 30/11, với phần lớn ý kiến thống nhất, HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện.

HĐND huyện Lý Sơn thống nhất điều chính kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là gần 133 tỷ đồng, giảm hơn 307 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn ngân sách tỉnh giảm hơn 20 tỷ đồng; nguồn vốn bổ sung, hỗ trợ các mục tiêu giảm hơn 209 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện giảm hơn 77 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư công trung hạn còn lại được bố trí để trả nợ và khởi công xây dựng mới giai đoạn 2024 – 2025 gần 55 tỷ đồng. 

Thắng cảnh núi Hòn Vung Lý Sơn.
Thắng cảnh núi Hòn Vung Lý Sơn.

Các dự án điều chỉnh giảm vốn đầu tư gồm; Trường THPT Lý Sơn tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng, giảm 30 tỷ đồng; Lâm viên núi Hòn Vung tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng, giảm 55 tỷ đồng; kè cập chắn sóng An Bình tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng, giảm 27 tỷ đồng; nâng cấp sửa chữa, trưng bày các tư liệu, bản đồ hiện vật tại nhà trưng Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải giảm 10 tỷ đồng và giảm 50 tỷ đồng đối với giai đoạn 2 dự án khu dân cư Rừng Nhợ.

Trước đó, năm 2021 HĐND huyện Lý Sơn đã ban hành Nghị quyết tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện trên 440 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 – 2023 tổng ngân sách huyện đã giao khoảng 78 tỷ đồng; giai đoạn 2024 – 2025 phải giao trên 257 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, trong đó giảm nguồn phân cấp từ hơn 65 tỷ đồng xuống còn khoảng 45 tỷ đồng; giảm vốn bổ sung, hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách tỉnh từ 231 tỷ đồng xuống còn trên 21 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HỮU DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 21:07, 30/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.