Tổng kết việc thực hiện 2 Chỉ thị của Ban Bí thư về lĩnh vực y tế và Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị

17:41, 17/05/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 17/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; 15 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng và các Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng, Võ Đình Trà chủ trì hội nghị.
 
Ngày 22/01/2002, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Qua 20 năm thực hiện, hệ thống tổ chức mạng lưới y tế trên địa bàn tỉnh được củng cố, kiện toàn, tinh gọn theo hướng hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Toàn ngành y tế có 201 cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có 26 đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 2 phòng khám đa khoa khu vực, 13 trung tâm y tế và 173 trạm y tế; 2 bệnh viện tư nhân cùng một số phòng khám tư nhân phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tổng số cán bộ, viên chức làm việc trong lĩnh vực y tế là 2.487 người. Trong đó, 86,5 % có trình độ từ trung cấp trở lên, 65,5 % có trình độ đại học trở lên.
 
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Nhờ có sự quan tâm đầu tư đúng mức, chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân; y tế học đường, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được nâng lên. Thời gian tới, Quảng Ngãi đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; phấn đấu mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ tăng dân số ở mức 8,4%; đạt 32 giường bệnh/vạn dân, 8 bác sĩ/vạn dân; 90,75% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc…
 
Hội nghị cũng tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 7/4/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Đến nay, hệ thống khám, chữa bệnh bằng Đông y được bao phủ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Tuyến tỉnh có Bệnh viện Y học cổ truyền; tuyến huyện, thị xã, thành phố có các khoa Đông y; tuyến xã có 153/173 trạm Y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế thực hiện khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Ngoài ra, còn có 136 cơ sở hành nghề đông y tư nhân trên địa bàn. 
 
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 24, công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được quan tâm. Hằng năm, có 25 nghìn lượt người đến khám, điều trị kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền tại các trạm y tế xã, Hội Đông y và các cơ sở trên địa bàn…
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Dịp này, hội nghị cũng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đến nay, lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy đảng và chính quyền nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, vị trí của văn học, nghệ thuật đối với đời sống xã hội. Công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật trong thời gian gần đây được đẩy mạnh thông qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách đãi ngộ, trọng dụng nhân tài…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế tuyến cơ sở và phát triển y học cổ truyền trong khám, điều trị bệnh. Cán bộ, viên chức, người lao động ngành y thực hiện tốt 12 Điều y đức gắn với việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu kết luận hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu kết luận hội nghị.
Xác định rõ việc củng cố và nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phát triển y học cổ truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và phát triển nền y học cổ truyền. Động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới. Phát huy những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, khắc phục những hạn chế chỉ ra sau 15 năm thực hiện nghị quyết; xây dựng chương trình, lộ trình cụ thể để phát triển văn học, nghệ thuật trong từng giai đoạn.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn học, nghệ thuật, chú trọng giá trị tư tưởng, nghệ thuật. Loại bỏ các sản phẩm độc hại, coi trọng sản xuất các chương trình văn hóa, văn nghệ giàu tính nhân văn, khoa học để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân...
 

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Ý kiến bạn đọc


.