Nhận diện phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn học - nghệ thuật

18:34, 08/05/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch hiện đang chú trọng “mũi tiến công” vào tư tưởng, văn học - nghệ thuật. Vì vậy, việc nhận diện đối tượng, phương thức chống phá để nâng cao hiệu quả phòng, chống, đấu tranh là rất cần thiết.

Thời gian qua, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong các lĩnh vực chống phá, chúng xác định tư tưởng, văn học - nghệ thuật là “mũi tiến công” quan trọng, nhằm thay thế hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa bằng hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa. 

Trong lĩnh vực tư tưởng, văn học - nghệ thuật, các nhà hoạt động chính trị, lý luận theo ý thức hệ tư bản chủ nghĩa ở nước ngoài thường đứng sau để hậu thuẫn, tài trợ; còn đối tượng trực tiếp chống phá chủ yếu là một bộ phận người Việt Nam sống ở nước ngoài và một số đối tượng ở trong nước, thậm chí là các cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất. Theo thống kê, hiện có khoảng 400 tổ chức, hội, nhóm hoạt động ở nước ngoài nhằm mục đích chống phá cách mạng Việt Nam. 

Bên cạnh các đối tượng trực diện chống phá từ nước ngoài, các thế lực thù địch còn khuyến khích, cổ súy các đối tượng ở trong nước thân với chế độ Mỹ - ngụy Sài Gòn từ trước hoặc các đối tượng bất mãn, vọng ngoại... Nguy hiểm hơn, chúng tìm cách lôi kéo một số đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ “thay lòng đổi dạ” để chống phá từ bên trong. Đây là vấn đề hết sức phức tạp mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các đối tượng suy thoái, biến chất có biểu hiện xa rời Đảng, chống đối Đảng và cuối cùng trở thành kênh phát ngôn sai trái cho các thế lực thù địch.

Các thế lực thù địch thực hiện tổng hợp các phương thức chống phá một cách liên tục, tinh vi theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” nhằm gây mất niềm tin trong nhân dân, dao động về tư tưởng, rệu rã về tinh thần; bất mãn về những sai lầm trong lãnh đạo quản lý... Chúng tập trung chống phá vào thời điểm Đảng và Nhà nước tổ chức các sự kiện lớn như đại hội Đảng, bầu cử, thông qua các luật, các ngày lễ lớn; khi có các sai phạm của cán bộ, đảng viên; những sự cố về môi trường, thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là liên quan đến đại dịch Covid-19)...

Trong bối cảnh Internet phổ biến rộng rãi ở Việt Nam, các đối tượng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc quan điểm sai trái, thù địch thông qua mạng xã hội (nhất là Facebook), các clip trên Youtube, các blog cá nhân... Chúng lợi dụng triệt để Internet để lôi kéo sự quan tâm của xã hội; để kêu gọi nước ngoài ủng hộ; để tập hợp lực lượng biểu tình trái pháp luật...

Thời gian qua, một số văn nghệ sĩ đã vận động thành lập “Văn đoàn độc lập”, hoặc tự lập một số nhóm văn nghệ như “Hội luận văn chương”, phái “Họa sĩ Hà Nội”, “Tổ chức phóng viên không biên giới”, “Trung tâm văn bút Việt Nam”... có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng hoặc chủ trương “hợp lưu” với các nhóm văn học có nhiều hoạt động chống phá ở hải ngoại. Một số ấn phẩm dưới dạng sách văn học có nội dung phản động, bôi đen về Đảng, Nhà nước, quân đội; vu cáo về tự do, dân chủ... có thể kể tên như: “Những thiên đường mù”, “Mặt Thật”, “Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục trung nhật ký”, “Những mảnh đời sau song sắt”, “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Chính đề Việt Nam”, “Cánh đồng Sênh”...

Trước sự chống phá thường xuyên, tinh vi, quyết liệt đó, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Vì vậy, việc nhận diện rõ các đối tượng và phương thức chống phá của chúng trên lĩnh vực tư tưởng, văn học - nghệ thuật là hết sức quan trọng, cần thiết để đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

ANH VŨ


TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


Ý kiến bạn đọc


.