Gương mẫu, tự giác và an toàn 

11:00, 03/10/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 22/9/2023 phát động phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn” bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh. Đây là chủ trương, biện pháp đúng đắn của tỉnh nhằm góp phần bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có sự quan tâm rất lớn đến công tác đảm bảo trật tự ATGT. Điển hình là ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới. Đối với Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 21/7/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề trật tự ATGT trở thành một đề tài nóng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Tai nạn giao thông diễn ra từng ngày, từng giờ trên cả nước và có xu hướng gia tăng, diễn ra phức tạp. Đối với Quảng Ngãi, tình hình trật tự ATGT cũng diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Việc bảo đảm trật tự ATGT có lúc, có nơi bị buông lỏng; TNGT có giảm nhưng chưa bền vững. Vì vậy, để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND. Điểm mới của kế hoạch này là đưa ra 9 nội dung đối với cán bộ, đảng viên; nhân dân; doanh nghiệp vận tải và lái xe, kèm theo các chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Trong đó, 3 gương mẫu dành cho cán bộ, đảng viên là: Gương mẫu trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu trong thực thi pháp luật (100% các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc). Gương mẫu vận động người thân, gia đình và nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT: 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc; khuyến khích mỗi đơn vị cấp dưới thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng mô hình tự quản về bảo đảm trật tự ATGT. Đối với nhân dân 3 tự giác, gồm: Tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa khi tham gia giao thông; tự giác phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự ATGT và tự giác giúp đỡ các lực lượng thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự ATGT và điều tra, giải quyết TNGT. Đối với doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn gồm doanh nghiệp vận tải an toàn, phương tiện an toàn và lái xe an toàn. Mỗi một nội dung thực hiện đều có chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Kế hoạch trên được thực hiện từ ngày ban hành đến hết năm 2025. Sau năm 2025, tỉnh nghiên cứu điều chỉnh và ban hành kế hoạch mới để triển khai thực hiện hiệu quả và phù hợp. Công an tỉnh là cơ quan thường trực theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn” trong cơ quan, đơn vị, địa bàn hành chính trước ngày 10/10/2023.

PHẠM DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 11:00, 03/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.