Thành ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVI

11:02, 07/12/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 7/12, Thành ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
 
Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Thành ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đạt gần 41 nghìn tỷ đồng, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 4.000 tỷ đồng. Thành phố có 37 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 34 sản phẩm đạt 3 sao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng đô thị đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; Thành ủy triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tập trung chỉ đạo. Kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, đảm bảo quy định. Vai trò của Mặt trận trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được nâng lên, kịp thời triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Năm 2024, Thành ủy Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá và 2 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Nghị quyết XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của TP.Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025.
 
Thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,58%. Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển 7 xã: Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Tịnh Long, Tịnh An, Nghĩa Phú đến năm 2025 trở thành phường. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thị, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại I.
 
Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng phát biểu tại hội nghị.


Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai, quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Kết luận số 65-KL/TW ngày 21/10/2023 của Bộ Chính trị về đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024. Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Quy chế số 34-QC/TU ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy Quảng Ngãi./.


Tin, ảnh: BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 11:02, 07/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.