Dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng

16:36, 01/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới mang tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Tinh thần “đổi mới, sáng tạo, quyết liệt” mang lại những sản phẩm cụ thể, kết quả quan trọng hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá ở Vùng miền Trung vào năm 2025.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.                                		            ẢNH: TL
Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. ẢNH: TL

Xây dựng phong cách gần dân, sát dân

Đảng bộ tỉnh luôn xác định làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xem đây là giải pháp then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần đó, Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết, kết luận của các hội nghị trung ương và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng bảo đảm nghiêm túc, kịp thời; nội dung, phương pháp, hình thức học tập có nhiều đổi mới. 

Đến nay, toàn tỉnh có gần 4.000 mô hình học và làm theo Bác trên các lĩnh vực, tạo nên phong trào sôi nổi, thiết thực. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả, tạo sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời. Như vấn đề nước sạch ở thôn Cổ Lũy - Làng Cá, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi).

Trong một thời gian dài, người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng dù cách trung tâm TP.Quảng Ngãi chưa đầy 10km. Địa phương nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết. Khi đồng chí bí thư trẻ được luân chuyển về và tổ chức đối thoại với người dân trong thôn, sau đó đã kiến nghị với cấp trên, nhờ vậy từ tháng 8/2023, người dân trong thôn đã được dùng nước sạch. "Tôi thấy chủ trương bí thư cấp ủy đối thoại với nhân dân rất hiệu quả, giải quyết rất nhiều bức xúc trong nhân dân, làm cho dân vững tin vào Đảng", bà Nguyễn Thị Chính, ở thôn Cổ Lũy chia sẻ.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh chủ động, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, quy định mới, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình mới về công tác cán bộ, biên chế phù hợp với quy định mới của trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Qua đó, góp phần giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sự thống nhất, đồng bộ; tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều đề án, quy định được triển khai thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống như mô hình “Dân tin - Đảng cử”; “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; luân chuyển cán bộ trẻ đang công tác ở cấp tỉnh được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về giữ chức vụ bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND cấp xã. Đặc biệt, việc luân chuyển cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình đã tạo động lực mới trong công tác cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trong nguồn quy hoạch, có năng lực và triển vọng phát triển, đồng thời có tác động thúc đẩy công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên

Chú trọng phát triển đảng viên mới, nhằm tăng thêm nguồn lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hơn nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên, trong đó giao chỉ tiêu hằng năm cho các đảng bộ trực thuộc. Nhờ đó, nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay Quảng Ngãi đã kết nạp trên 4.800 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh hiện có hơn 57 nghìn đảng viên, 17 đảng bộ trực thuộc, 789 tổ chức cơ sở đảng, hơn 2.500 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn kết nạp đảng viên là học sinh. ẢNH: TL
Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn kết nạp đảng viên là học sinh. Ảnh: TL

Cùng với đó, các cấp ủy còn triển khai việc nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên gắn với thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên bảo đảm thực chất, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng.

Đảng viên Lê Văn Tấn, ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) cho biết, trong nhiệm kỳ này, Tỉnh ủy rất quyết liệt và mạnh mẽ trong công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, nhất là công tác phát triển đảng viên mới. Lực lượng đảng viên là nguồn sinh lực, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. 

Tin rằng, sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ, đổi mới sẽ lan tỏa sâu rộng và đưa Quảng Ngãi ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

THANH THUẬN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 16:36, 01/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.