Video: Tập trung phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

09:09, 01/02/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã góp phần xác lập nền tảng hạt nhân chính trị ở cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp. Quảng Ngãi luôn chú trọng đổi mới công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước để vừa xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, vừa góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện: T.PHƯƠNG – T.NHÀN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 09:09, 01/02/2024