Phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng

09:08, 13/01/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ TP.Quảng Ngãi đã chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Thường xuyên rà soát nguồn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng Trương Thanh Thảo cho biết, để đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm, Đảng ủy phường trực tiếp làm việc với chi ủy các chi bộ để rà soát số lượng quần chúng ưu tú. Trong đó, tập trung vào quần chúng trẻ tuổi, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, con em các gia đình có công với cách mạng, đặc biệt chú ý đến các cán bộ đoàn thể tích cực, năng nổ hoạt động ở các tổ dân phố. Từ đó, phát hiện quần chúng ưu tú, tạo nguồn giới thiệu, cử đi học lớp tìm hiểu nhận thức về Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để quần chúng thử thách, rèn luyện, phấn đấu đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên.

“Với cách làm đó, Đảng bộ phường đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm. Riêng năm 2023, đã giới thiệu kết nạp 9 đảng viên, hiện còn 1 hồ sơ chuyển sang năm 2024 kết nạp”, ông Thảo cho biết thêm.

Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn kết nạp đảng viên là học sinh.       Ảnh:  T.L
Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn kết nạp đảng viên là học sinh.       Ảnh:  T.L

Còn tại Nghĩa Phú, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ rà soát, giới thiệu quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội cấp mình đề ra, nhất là chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể xem xét, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu để kết nạp vào Đảng. Với nỗ lực trên, trong 3 năm (2021 - 2023) toàn xã kết nạp được 11 đảng viên, trong đó, năm 2023 kết nạp được 6 đảng viên. “Thời gian tới, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phú Phạm Tấn Phước cho biết.

Chú trọng nguồn trong học sinh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐND TP.Quảng Ngãi Trần Phước Hải cho biết, để đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm, Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; là tiêu chí đánh giá thi đua của mỗi địa phương, đơn vị. Thành ủy chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tích cực tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu nguồn để kết nạp đảng viên. Chú trọng nguồn kết nạp đảng viên đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế; học sinh, sinh viên các trường THPT, công nhân lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trong 3 năm (2021 - 2023), Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 445 đảng viên, trong đó có 94 đảng viên là lao động tự do. Đặc biệt, có 77 học sinh xuất sắc, tiêu biểu về học tập và rèn luyện, đạt nhiều thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở TP.Quảng Ngãi cũng còn những mặt hạn chế như: Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên, chưa xem việc phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, dẫn đến một số đảng ủy xã, phường có tỷ lệ kết nạp đảng viên còn thấp. Công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong các trường học.

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2024, Thành ủy Quảng Ngãi chỉ đạo các cấp ủy đảng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ trực thuộc và xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động phong trào nhằm thu hút hội viên, đoàn viên tham gia. Qua đó, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:08, 13/01/2024

Ý kiến bạn đọc


.