Phát huy truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

07:38, 14/10/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Kế thừa sự nghiệp của các thế hệ đi trước, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hành Võ Thị Anh Trâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hành Võ Thị Anh Trâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Nâng cao chất lượng tham mưu
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình cho biết, trong suốt quá trình hình thành và phát triển ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã bám sát các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy để đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là kịp thời tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Xây dựng đề án tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của trung ương và Đề án thí điểm bố trí, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm của 100% cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện.

Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ
Điểm nổi bật của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trong công tác cán bộ trong thời gian qua là thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ. Triển khai thí điểm việc luân chuyển cán bộ trẻ có triển vọng đang công tác ở cấp tỉnh về làm bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã để rèn luyện, đào tạo cán bộ của tỉnh trong tương lai.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện quy trình kiện toàn, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện Ban Thường vụ quản lý đối với 176 lượt cán bộ. Đồng thời, cử gần 10 nghìn lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 340 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Việc đánh giá cán bộ có bước đổi mới, sát thực hơn, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá.

Công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng kết nạp đảng viên cũng luôn được ngành Tổ chức xây dựng Đảng chú trọng thực hiện. Điển hình như tham mưu tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”; “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027; thí điểm mô hình “Dân tin, đảng cử” tại 3 huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa và Ba Tơ. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện đã tạo sự chuyển biến rõ nét. Trong nửa nhiệm kỳ qua đã kết nạp 3.439 đảng viên.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 07:38, 14/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.