Nghiên cứu, quán triệt Kết luận 57 của Bộ Chính trị

18:38, 11/10/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới.

Dự ở điểm cầu trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung. Dự ở điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng.
 
Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi (Ảnh:BS)
Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2010 - 2020. Theo đó, công tác TTĐN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn giúp nâng cao tiềm lực đất nước, vị thế và uy tín Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị cũng quán triệt những nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới. 

Tại hội nghị, các báo cáo viên trung ương quán triệt các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác TTĐN nhân dân trong tình hình mới. Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác TTĐN trong tình hình mới. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới. Công tác TTĐN trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa. Công tác TTĐN góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị, bản sắc, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.
 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, công tác TTĐN thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Để nâng cao hiệu quả công tác TTĐN thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế về lịch sử, truyền thống, con người, văn hóa, các giá trị, tư tưởng cao đẹp, tinh thần của dân tộc Việt Nam đến thế giới. Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức TTĐN theo phương châm “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”. Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để tuyên truyền. Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa để quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng.


Tin, ảnh: BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 18:38, 11/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.