Thông báo mất giấy tờ

02:11, 10/11/2022
.
 
Tôi tên: Lê thị Cẩm Tú
 
Địa chỉ: Số 300 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
 
Tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau:
 
Tôi có một chiếc xe máy nhãn hiệu: NIOSHIMA
 
Số khung: RL9NCB2GNNAH00515
 
Số động cơ: RL8138QMBGYSN000436
 
Loại xe: Hai bánh;  Màu sơn: cam; Số loại: Crea
 
Thể tích: 49,4 cm3
 
Ngày 15/8/2022, tôi có đanh rơi một chiếc cặp đựng một số giấy tờ, trong đó có chiếc đăng kiểm NIOSHIMA trên. Tôi đã tìm và thông báo khu vực thành phố Quảng Ngãi xem ai nhặt được cho tôi xin lại, nhưng đến nay vẫn không tìm thấy.
 
Ai nhặt được liên hệ theo địa chỉ: số 300 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Tôi xin thành thật cảm ơn!
 

 


.