THÔNG BÁO tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút

12:03, 01/03/2022
.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

Xem và tải nội dung thông báo tại đâythông báo thu hút

Xem và tải phụ lục kèm theo thông báo tại đây:  phụ lục

Xem và tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: Phiếu đăng ký dự tuyển

 

 


.