Tổng thống Nga thông qua Kế hoạch chống tham nhũng quốc gia giai đoạn 2021-2024

02:08, 17/08/2021
.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/8 đã ký thông qua Kế hoạch chống tham nhũng quốc gia giai đoạn 2021-2024. Sắc lệnh này được công bố trên trang web chính thức của Điện Kremlin và văn bản có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống đặt bút ký.
[links()]
 
Tổng thống Nga V. Putin ký thông qua Kế hoạch chống tham nhũng quốc gia giai đoạn 2021-2024. (Ảnh: Điện Kremlin)
Tổng thống Nga V. Putin ký thông qua Kế hoạch chống tham nhũng quốc gia giai đoạn 2021-2024. (Ảnh: Điện Kremlin)
Sắc lệnh nêu rõ người đứng đầu các cơ quan liên bang và khu vực phải bảo đảm thực hiện Kế hoạch chống tham nhũng quốc gia, cũng như triển khai ngay các thay đổi thích hợp tại cơ quan và khu vực mình phụ trách, đồng thời báo cáo về việc này trước ngày 1/10 tới. Bên cạnh đó, trước ngày 15/10, Chính phủ phải xây dựng các đề xuất nhằm cải thiện báo cáo về thu nhập của quan chức, cũng như đề ra các biện pháp tăng cường kiểm soát tham nhũng. Đến ngày 10/12, Viện Kiểm sát phải công bố công khai trên các trang mạng thông tin chi tiết về thu nhập của giới chức, để người dân giám sát.
 
Tương tự, các hướng dẫn trong kế hoạch chống tham nhũng cũng đã được cập nhật và quán triệt tới từng cơ quan thực thi pháp luật tại các khu vực, địa phương. Đoàn Chủ tịch Hội đồng Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Nga được chỉ thị hằng năm phải xem xét báo cáo của nhóm công tác về việc thực hiện các biện pháp trong kế hoạch quốc gia này. Quan chức tham nhũng sẽ bị buộc thôi việc và chịu hình thức kỷ luật thích ứng.
 
Trước đó, hồi đầu tháng 7, Tổng thống Putin cũng đã ký thông qua Sắc lệnh Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó nêu bật mục đích chống lại mưu toan làm sai lệch lịch sử thế giới và kích động tâm lý bài Nga. Chiến lược mới nhấn mạnh rằng “chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa một cường quốc hùng mạnh và sự an toàn của người dân, mới bảo đảm một nước Nga thịnh vượng và xây dựng một xã hội công bằng”.
 
Theo QUẾ ANH/Nhandan.vn
 

.