Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến

03:09, 17/09/2022
.
Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 18/9 đến 17.00' ngày 30/9.
 
Sau khi trúng tuyển đại học, thí sinh còn một nhiệm rất quan trọng, đó là xác nhận nhập học theo yêu cầu của các trường đã trúng tuyển trong thời gian từ ngày 17 đến 30/9.
 
Cụ thể, trước 17h ngày 30/9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.
 
Theo đó, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn chi tiết thí sinh xác nhận nhập học. Cụ thể:
 
Bước 1: Đăng nhập
 
Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn Sau đó, nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập.
 
Bước 2: Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu:
 
 
Bước 3: Xem kết quả xét tuyển
 
Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt. Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường: 
Bước 4: Xác nhận nhập học
 
Đối với nguyện vọng đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học như hình dưới.
 
Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.
 
Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học
 
Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường Đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh.
 
Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được Hủy xác nhận nhập học, nếu muốn Hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường Đại học đó để được giải quyết.
 
Theo Chinhphu.vn
 

.