Video: Học bạ và sổ liên lạc điện tử

02:09, 15/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Năm học 2022 - 2023, các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng học bạ và sổ liên lạc điện tử. 
[links()]