Chung sức xây dựng nông thôn mới

10:09, 12/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng, tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

TIN LIÊN QUAN

Nhiều mô hình hay

Chủ tịch CCB xã Bình Thanh Tây Võ Đình Danh cho biết, để góp phần thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng NTM, đầu năm 2018, Hội CCB xã xây dựng mô hình “Cổng rào an ninh”. Hội phối hợp với công an xã và các tổ an ninh trong thôn, xóm đặt các hàng rào tại các cổng chào, hoặc đường ra, vào xóm và phân công hội viên trực. Khi có thông tin về trộm cắp, người dân sẽ gõ kẻng báo động, người làm nhiệm vụ trực sẽ kéo cổng rào để không cho đối tượng tẩu thoát. Từ đó, tình hình an ninh trật tự tại địa phương khá ổn định.

Hội CCB xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) hiến đất để mở đường giao thông nông thôn.
Hội CCB xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) hiến đất để mở đường giao thông nông thôn.


“Cổng rào an ninh” là một trong số 208 mô hình kinh tế - xã hội do hội CCB các cấp trong tỉnh xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, các cấp hội CCB cơ sở ở huyện Nghĩa Hành, Bình Sơn, Tư Nghĩa... còn chủ động đăng ký tham gia xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”.
 

Trong 3 năm (2016-2018), các cấp hội CCB trong tỉnh đã vận động hội viên tham gia 23.156 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương nội đồng...; hiến 94.381m2 đất để xây dựng các công trình dân sinh, đóng góp hơn 9 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa... góp phần tích cực trong phong trào xây dựng NTM.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ngày càng gia tăng, các cấp hội CCB trong tỉnh còn phối hợp với các hội, đoàn thể  để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp. Đến nay, các cấp hội còn xây dựng các mô hình “Thu gom chai lọ thuốc trừ sâu trên đồng ruộng”; “Di dời chuồng trại chăn nuôi bò, heo ra sau nhà, xa nhà ở”; mô hình “Trồng hoa ven đường”, mô hình “Bảo vệ, phòng chống cháy rừng”...

Giảm nghèo và vươn lên làm giàu

Để giúp hội viên ổn định cuộc sống, các cấp hội CCB trong tỉnh đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng, miền và khả năng của hội viên. Trong tổng số 208 mô hình hay do các cấp hội CCB thực hiện thì có 50% là các mô hình về kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 51 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 51 trang trại, 395 gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, với thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Các cấp hội còn huy động hội viên đóng góp tiền, ngày công và kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ hội viên CCB xóa nhà tạm. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã xóa 484 nhà tạm, nhà dột nát trong hội viên CCB nghèo, với tổng kinh phí 18,1 tỷ đồng. Từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong 3 năm qua có 864 hộ hội viên CCB  thoát nghèo.

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đình Dũng phấn khởi nói: Hội CCB các cấp và hội viên CCB trong tỉnh, đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chủ động nhận những phần việc khó để cùng với cả hệ thống chính trị trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.


Bài, ảnh: X.THIÊN


 


.