Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh: Hạt nhân xây dựng cơ sở đảng vững mạnh

09:05, 16/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã phát huy được vai trò và trách nhiệm trong mọi hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hội đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tình đồng chí của mỗi hội viên.

Theo Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Văn Tràng, 5 năm qua, Hội đã thật sự là chỗ dựa và môi trường để cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy tinh thần của người lính, thể hiện vai trò gương mẫu, làm hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... được các cấp ghi nhận và đánh giá cao.

PV: Ông có thể nói rõ những thành tích nổi bật của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh trong 5 năm qua?

Ông Nguyễn Văn Tràng: Trong 5 năm qua, cùng với công tác củng cố, kiện toàn và phát triển hội viên, với sự nỗ lực, phấn đấu của cả tập thể mà các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội lần thứ nhất đều đạt và vượt. Cụ thể là, đã kết nạp được 90/75 hội viên, đạt 120%; kết nạp được 15/15 đồng chí vào Đảng; 19/29 cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 9 tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; 100% hội viên gương mẫu; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; quỹ hội đạt bình quân 300.000/210.000 đồng/hội viên, đạt 143%.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghĩa tình, thực hiện chính sách hậu phương quân đội... cũng được nhiều tổ chức cơ sở hội phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện có hiệu quả thiết thực. Hội viên tham gia đóng góp kinh phí để phụng dưỡng 18 Mẹ VNAH; đóng góp gần 800 triệu đồng tổ chức thăm tặng quà, cho hội viên CCB nghỉ hưu, gia đình chính sách, có công với cách mạng vào dịp lễ, Tết; chia sẻ, động viên hội viên có thân nhân ốm đau... Cùng với đó là, tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mỗi hội viên góp 5 ngày lương vào các nguồn quỹ và ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai... Đặc biệt, 5 năm qua, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã đóng góp, vận động được 350 triệu đồng hỗ trợ xây dựng được 7 ngôi nhà tình nghĩa tặng hội viên nghèo.

PV: Ông đánh giá thế nào về vai trò của các hội viên CCB trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh?

Ông Nguyễn Văn Tràng: Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh được thành lập đã tạo môi trường mới để cán bộ, hội viên phát huy bản chất của người lính, truyền thống bộ đội Cụ Hồ; là tổ ấm để phát huy tình đồng chí, đồng đội trong điều kiện hoàn cảnh mới. Qua đó đã động viên, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của mỗi hội viên trong cơ quan, đơn vị mình. Với bản chất của người lính Cụ Hồ, đa số hội viên có tinh thần tự giác trong việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Thời gian qua, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện mới; cán bộ, hội viên đã phát huy tốt trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Qua các hoạt động ấy, đã khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm, gắn bó, củng cố tình đồng chí, đồng đội, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình.

PV: Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nào để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ mới đề ra, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Tràng: Bước sang giai đoạn mới, Hội CCB Khối quyết tâm thực hiện các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Hội tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở hội trong sạch vững mạnh; kiện toàn về tổ chức, cán bộ, tăng cường công tác phát triển hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Cùng công tác phát triển hội viên, kiện toàn tổ chức cơ sở hội, coi trọng công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ các cấp hội, nhất là cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nỗ lực; không ngừng rèn luyện, phấu đấu thi đua, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đề ra.
     

X.THIÊN
(thực hiện)
 


.