Mặt trận Tổ quốc huyện Minh Long: Hướng các hoạt động về khu dân cư

07:04, 26/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Minh Long có 5 xã với hơn 16.000 hộ dân sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%. Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Mặt trận trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Long luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp lực lượng, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

TIN LIÊN QUAN


Đồng chí Ngô Xuân Tịnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Minh Long cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận huyện đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Tập trung hướng các hoạt động về khu dân cư; xây dựng nhiều mô hình tập thể, cá nhân trong việc phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn chủ động đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia vào những tổ chức đoàn thể ở địa bàn dân cư, tích cực xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc huyện Minh Long vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh.
Mặt trận Tổ quốc huyện Minh Long vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh.


Điển hình là các phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; công tác vận động học sinh ra lớp, phổ cập giáo dục các bậc học; công tác DS-KHHGĐ; vệ sinh môi trường, xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi; cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” … mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 50% năm 2008 xuống còn 38,6% năm 2013.

Một trong các hoạt động được Uỷ ban MTTQ huyện quan tâm triển khai rất hiệu quả là 100% khu dân cư đều tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động biểu dương cá nhân tiêu biểu, khu dân cư tiên tiến xuất sắc... Trong 5 năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tiếp tục được triển khai sâu rộng và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương, tương trợ giúp đỡ nhau làm ăn, phát triển kinh tế. Từ đó, diện mạo các thôn, khu dân cư trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ nét. Đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân được cải thiện đáng kể. Đến nay, toàn huyện có 2.447/4.725 gia đình văn hoá; 31/55 khu dân cư văn hoá…

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn của huyện giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Đáng mừng là, các tầng lớp nhân dân đã nâng cao nhận thức, đồng thuận và tham gia tích cực chương trình này. Nhiều khu dân cư đã vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất và hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông, xây dựng điện chiếu sáng nông thôn, làm bờ kè chống sạt lở, xây dựng nhà văn hóa thôn, cải tạo làm mới hàng rào bao quanh nhà theo tiêu chí về môi trường.

Thông qua ký kết các chương trình phối hợp, nhiều mô hình hay, hiệu quả ở các địa phương được triển khai thực hiện như: Mô hình “Cổng phòng tội phạm và tiếng kẻng an ninh” ở xã Long Mai; “không mua bán, tàng trữ vũ khí” ở xã Long Sơn; “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3” ở Thanh An…

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được các tầng lớp nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình. 5 năm qua, đã vận động và tiếp nhận trên 2,3 tỷ đồng, xây mới và hỗ trợ sửa chữa 16 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Riêng cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” đã vận động trên 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 57 nhà và sửa chữa 8 nhà đại đoàn kết. Ban Thường trực Mặt trận huyện còn phối hợp với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trong huyện đóng góp gần 2 tỷ đồng để giúp đỡ xây dựng 1.414 nhà cho hộ nghèo thuộc diện 167.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2014-2019, Mặt trận các cấp trong huyện Minh Long tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước; huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 


.