Đảng và mùa Xuân của dân tộc

03:02, 13/02/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đảng đã đem mùa xuân vĩnh hằng về cho non sông và dân tộc Việt Nam. Xuân là của đất trời. Xuân là sức sống của Đảng.
[links()]
Nhớ về mùa xuân Canh Ngọ của 91 năm trước - 1930, linh khí cha ông, mạch thiêng sông núi, ngọn triều yêu nước và sức mạnh của phong trào công nhân gặp luồng gió thời đại mới, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người con ưu tú, vĩ đại nhất của dân tộc sáng lập nên. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời rất chú trọng đến công tác xây dựng Đảng.             ẢNH: tL
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời rất chú trọng đến công tác xây dựng Đảng. ẢNH: tL
Chính Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không thể là ai khác đã đưa dân tộc ta vĩnh viễn thoát khỏi ách nô lệ của các nước đế quốc; hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới của độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội.
 
Trong diễn văn lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác... Người kết thúc bài nói bằng những câu thơ có ý nghĩa sâu sắc: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hoà bình ấm no/ Công ơn Đảng thật là to/ Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng".
 
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng có vững, cách mạng mới thành công. Đảng phải là đội tiền phong cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam: Tiền phong về lý luận cách mạng và hoạt động lãnh đạo thực tiễn. Đảng phải tổ chức và lãnh đạo nhân dân làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho đất nước giàu mạnh, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. ẢNH: TL
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. ẢNH: TL
Trải qua 91 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những sự kiện kỳ diệu mà thế giới gọi là huyền thoại Việt Nam. Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam suốt 91 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố. Trước hết, là sự tôi luyện trong thử thách gian nan, Đảng và Bác Hồ đã rọi sáng con đường để vượt qua sóng gió, hiên ngang, chắc tay chèo lái con thuyền cách mạng vững vàng bản lĩnh, tiềm tàng sức mạnh, thu phục nhân dân; thực hiện đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; bước chân vào thiên niên kỷ mới bằng phong thái đĩnh đạc, tự tin.
 
“Như lửa thử vàng! /Như mùa Xuân tràn trề nhựa sống! Đảng trường sinh!”. Sức sống vĩnh hằng đó chính là ở sự vận dụng sáng tạo, phát triển, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và được kiểm chứng bằng thực tiễn sinh động từ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử. Để rồi, lịch sử lãnh đạo, đấu tranh vẻ vang của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “là cả một pho lịch sử bằng vàng”.
 
Hòa chung với mùa xuân của thiên nhiên, chúng ta càng cảm nhận được mùa xuân hạnh phúc cuộc đời mà Đảng đã mang về cho mỗi người dân Việt Nam. Như một quy luật tự nhiên của cuộc sống, mùa xuân của đất trời luôn mang theo hương vị của mùa xuân dân tộc. Mùa xuân của thiên nhiên và mùa xuân đất trời hòa quyện nhau và từng ngày, từng giờ đang làm thay da đổi thịt cả tầm vóc và sức sống của dân tộc, đó chính là Đảng mang đến mùa xuân dân tộc, sáng bừng lên sắc diện của một Việt Nam mang tầm vóc thời đại, có uy tín và được sự tin yêu trong lòng bạn bè quốc tế.
 
Mừng xuân Tân Sửu, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đất nước đổi mới và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, không ngừng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhằm giúp Đảng ta được củng cố vững mạnh, lòng dân đồng thuận, vận nước hưng thịnh, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin…”. Lời bài ca ấy vẫn tiếp tục ngân vang trong sắc xuân ấm áp, từng người con đất Việt và cả dân tộc Việt Nam vững vàng để bước tiếp hành trình thiên lý, dang rộng vòng tay chào đón Xuân an khang, thịnh vượng, với biết bao niềm vui và hạnh phúc!
 
NGUYỄN THANH HOÀNG
 
 
 
 

.