Mùa Xuân của niềm tin và khát vọng

02:02, 03/02/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sinh nhật lần thứ 91 của Đảng ta (3.2.1930 - 3.2.2021) thật đặc biệt, vào thời điểm nhân dân cả nước vui mừng khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Điều đó càng khẳng định niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện khát vọng và quyết tâm của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước đi lên, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
[links()]
Đảng và mùa Xuân
 
Đảng đã mang đến mùa Xuân cho dân tộc, điều đó được minh chứng trong suốt chiều dài 91 năm có Đảng lãnh đạo. Dẫu trải qua muôn ngàn gian khó, có những thời điểm "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc, triệu người như một vững tin theo Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Từ chỗ mất nước đến có quốc gia độc lập, từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới đến một đất nước khẳng định vị thế vững chắc, uy tín; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc... Đó là những mục tiêu cao đẹp mà Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi, biến ước mơ từ ngàn đời của nhân dân thành hiện thực. Và mục tiêu lớn hơn, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hơi hơn vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã được đặt ra tại Đại hội XIII của Đảng. 
Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho người thân cụ Nguyễn Hữu Kỳ (90 tuổi), ở tổ dân phố 2.
Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho người thân cụ Nguyễn Hữu Kỳ (90 tuổi), ở tổ dân phố 2.
Trong không khí tràn ngập sắc Xuân và cũng là mùa Xuân của lòng người khi có Đảng, tự hào về Đảng quang vinh, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tương lai rạng ngời của quê hương, đất nước. Bí thư Đảng ủy thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) Tô Ni Ta Sa cho biết: "Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc từ những việc làm mang lại lợi ích thiết thực, chính đáng cho nhân dân. Đảng bộ thị trấn quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng đã đề ra. Muốn vậy, đảng bộ sẽ luôn đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động; cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân và vì lợi ích của nhân dân".
 
Những ngày qua, ông Nguyễn Bá Dũng (70 tuổi), là thương binh 1/4, ở tổ dân phố 1, thị trấn La Hà luôn dõi theo tin tức từ Đại hội XIII của Đảng. Ông Dũng cho biết: "Cách đây 52 năm, cũng vào thời điểm đầu Xuân, tôi vinh dự được kết nạp Đảng. Ngày ấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng nỗ lực, sẵn sàng chiến đấu dẫu có hy sinh thân mình, vẫn một ước nguyện được trở thành đảng viên, đó là niềm tự hào. Trong tôi vẫn mãi một tình yêu, một niềm tin đối với Đảng. Niềm tin càng tăng thêm khi trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng đã đề ra những quyết sách đúng đắn, nhất là sự quyết liệt  trong công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tôi tin chắc rằng với sự lãnh đạo của Đảng với quyết sách đề ra tại Đại hội XIII, trong tương lai đất nước ta sẽ có những mùa Xuân tươi vui hơn nữa".
 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng
 
Đại hội XIII của Đảng khẳng định, Đảng ta tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại...  
Đường phố TP.Quảng Ngãi vào xuân. Ảnh: Võ Văn
Đường phố TP.Quảng Ngãi vào xuân. Ảnh: Võ Văn
Theo Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận chính trị (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) Ths.Nguyễn Thị Thu Hạnh, xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên quan trọng đối với việc bảo đảm và tăng cường vai trò của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
 
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đầu tiên đưa ra quan điểm gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng và luôn kiên định, giữ vững quan điểm này. Với Người, gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng không chỉ là quy luật tất yếu, mà còn là sự vận động và phát triển của Đảng trong suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau, gắn kết với nhau vì mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, một tầm cao mới để Đảng luôn tồn tại với tư cách người lãnh đạo cách mạng, luôn phát triển với tư cách Đảng cầm quyền. Do vậy, với Người, xây dựng và chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược, mà còn là công việc thường xuyên của Đảng trong vai trò lãnh đạo cách mạng.
 
Thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đã xác định một cách rõ ràng và dứt khoát rằng, trong suốt tiến trình công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh nhận định: Trên thực tế, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và trong thời gian tới thể hiện sinh động giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay còn yêu cầu Đảng lãnh đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là vấn đề mang tính quy luật, là nhu cầu tồn tại và phát triển của Đảng, để Đảng ta xứng đáng là một đảng cầm quyền, như Hồ Chí Minh đã căn dặn, Đảng ta “phải là một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để”.
 
Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 
 
 
 

.