Tin tưởng đất nước sẽ phát triển

02:02, 03/02/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự vui mừng trước thành công của đại hội với sự tin tưởng, kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.
[links()]
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong đại hội lần này là đã hoạch định, vạch ra con đường phát triển của đất nước không chỉ trong 5 năm tới, mà còn có tầm nhìn chiến lược, xa hơn, rộng hơn, gắn với những dấu mốc quan trọng của Đảng, của đất nước như kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2030), 100 năm thành lập nước (2.9.1945 - 2.9.2045). Đặc biệt, công tác nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước hết sức chặt chẽ, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng, đã giúp cho các đại biểu chọn lựa đúng những đồng chí ưu tú, tâm huyết, trách nhiệm, có đủ năng lực, trí tuệ để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
Thành phố Quảng Ngãi rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng Đại hội XIII của Đảng.                                  Ảnh: Võ Văn
Thành phố Quảng Ngãi rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Võ Văn
Bí thư Chi bộ tổ 5 phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) Nguyễn Thị Thái cho biết: Xem danh sách Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII tôi rất tin tưởng. Các đồng chí trúng cử đều là những hạt nhân ưu tú của Đảng, là những cán bộ gương mẫu, có đức, có tài. Đặc biệt, với tín nhiệm của đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư đã thấy được sự kỳ vọng về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
Đặt niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo cao nhất của đất nước trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Đình Oanh, ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) bày tỏ sự tâm đắc đối với những nội dung nghị quyết đề ra. Trong đó, nghị quyết nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội XIII đã xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. 
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.
 
“Tôi cho rằng, Đảng ta đã quyết đoán, mạnh dạn đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu vượt ngoài thời gian nhiệm kỳ lần này với các mốc quan trọng được xác định cụ thể. Điều đó thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, thể hiện tầm nhìn và chiến lược trong phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ mới. Có thể nói, đây là những cam kết chính trị của Đảng với nhân dân, đồng thời cũng là thước đo rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện cho người dân giám sát sứ mệnh lịch sử của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới. Tôi mong muốn, ngay sau Đại hội XIII, chúng ta bắt tay thực hiện ngay nghị quyết đại hội để xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển, sánh vai cùng các nền kinh tế khác trên thế giới hay các nước láng giềng”, ông Oanh bày tỏ.
 
Kết quả của Đại hội XIII thực sự mang đến những hy vọng cho sự phát triển mới của đất nước, tin tưởng với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, ông Phạm Thành Chung, ở xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ) cho rằng: Không chỉ đảng viên mà người dân luôn theo dõi, đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội XIII. Kỳ vọng từ sự đổi mới trong nội dung văn kiện, đội ngũ cán bộ chủ chốt, ở bộ máy tổ chức từ trung ương đến cơ sở... Thực tiễn qua nhiệm kỳ XII đã khơi dậy niềm tin trong dân rất lớn và họ đặt niềm tin đó vào Ban Chấp hành Trung ương, nổi bật nhất là thành quả trong phòng, chống tham nhũng, nói và làm, “không có vùng cấm”; kỳ tích trong phòng chống dịch Covid-19...
 
Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp đã tạo ra một không khí mới, hân hoan, phấn khởi để trong thời gian tới, với niềm tin, lòng tự hào và truyền thống cách mạng anh hùng, nhân dân ta sẽ đoàn kết một lòng với Đảng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam trở thành hiện thực.
 
THANH THUẬN
 
Tăng cường thu hút, tuyển dụng nhân tài
 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Lê Xuân Lãm cho hay: Bài học trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam và kinh nghiệm thế giới cho thấy, quốc gia nào thu hút và trọng dụng nhân tài sẽ thúc đẩy được tăng trưởng và phát triển bền vững. Đảng và Nhà nước ta chú trọng việc thu hút, trọng dụng người tài. Các cấp, các ngành, địa phương đã “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Tuy nhiên, việc thu hút, tuyển dụng người tài vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu để tạo cơ chế, chính sách hợp lý, đồng bộ, nhất quán. Cần ban hành bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá nhân tài một cách thống nhất từ trung ương đến địa phương. Chính sách thi tuyển để chọn nhân tài vào vị trí lãnh đạo, quản lý cần được tổ chức khách quan, minh bạch không chịu bất kỳ một tác động nào khác ngoài sự công tâm... 
 
                                                               TR.PHƯƠNG

 

 
 

.