LĐLĐ tỉnh: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

04:01, 11/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 10.1, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVC,LĐ) chưa là đảng viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty đóng trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.

 

Các học viên dự hội nghị.
Các học viên dự hội nghị.


Trong thời gian 1 ngày, CNVC,LĐ  nghe Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Tiến Dũng quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Đức giới thiệu Nghị quyết số 20 “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “Công tác dân số trong tình hình mới”...

Hội nghị giúp đoàn viên, CNVC, LĐ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của các nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết và công việc phải làm trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đã đề ra.

Tin, ảnh: Bá Sơn