Công nhân viên chức lao động thi đua làm theo lời Bác

07:04, 09/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị được LĐLĐ tỉnh xác định là một nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CNVCLĐ.

TIN LIÊN QUAN

Qua học tập đã tạo được những chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Những việc làm tưởng chừng bình thường, đơn giản, song lại có tác dụng to lớn về mặt rèn luyện đạo đức, phẩm chất người cán bộ công chức, viên chức, lao động. Bà Ngô Thị Kim Ngọc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 03, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương.

 

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, phát triển kinh tế- xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp. “Việc học tập bước đầu đã tạo được sự nhất trí cao trong hệ thống công đoàn, sự đồng thuận trong xã hội, tác động tích cực đến cán bộ, CNVCLĐ, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong CNVCLĐ. Qua đó, xây dựng giai cấp công nhân Quảng Ngãi ngày càng phát triển về chất, có bản lĩnh chính trị, tác phong, kỷ luật lao động, hiểu biết về pháp luật lao động”, bà Ngọc khẳng định.

Từ các phong trào thi đua đã có hàng trăm giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài lao động sáng tạo được đăng ký và xét duyệt. Trong đó, chỉ riêng năm 2013 có 60 giải pháp đăng ký dự thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh được xét duyệt… Nhiều đề tài được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen và huy hiệu Lao động sáng tạo.

Thông qua thực hiện cuộc vận động, CNVCLĐ đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã gương mẫu, đi đầu trong việc thực thi công vụ, tận tâm phục vụ và thật sự là công bộc của nhân dân. Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đã có chuyển biến đáng kể, khắc phục được những yếu kém trong học tập, công tác, lao động, sản xuất.

Trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại lợi ích thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội được biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Riêng năm 2013, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19.5, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức biểu dương 19 tập thể, 22 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tặng bằng khen cho 12 cán bộ công đoàn xuất sắc, 14 công nhân lao động giỏi. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 DN tiêu biểu; biểu dương 147 cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn văn hoá ba năm liền (2010-2012). Những tấm gương tiêu biểu này sẽ là những hạt nhân của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ.

Bài, ảnh: Sông Thương

                                                                                                                          
 


.