Những chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

09:03, 20/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức toàn Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Huỳnh Tiến- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, sau khi có Chỉ thị 03, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức học tập, quán triệt kế hoạch năm 2011 và chuyên đề năm 2012, 2013 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị mình. 
 
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có sự chuyển biến thực sự trong các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị từ nhận thức cho đến hành động.

 

Các đại biểu tham dự buổi nói chuyên của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo về chuyên đề
Các đại biểu tham dự  lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày. (ảnh minh họa)
 
 
Sau 3 năm qua việc học tập các chuyên đề và các tác phẩm của Bác, toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức 229 lớp học tập chuyên đề từ năm 2011 đến năm 2013. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 2 lớp cho cán bộ, đoàn viên trong toàn Khối với 393 đồng chí tham gia dự học.
 
Sau khi kết thúc Cuộc vận động và triển khai thực hiện Chỉ thị 03, công tác tuyên truyền của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã chuyển trọng tâm từ tuyên truyền việc “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối, các tổ chức cơ sở đảng đã nghiêm túc triển khai thực hiện, tập trung vào 3 nội dung chủ yếu cần bổ sung đó là: đạo đức thể hiện trong nếp sống, lối sống; đạo đức thể hiện trong lối làm việc; đạo đức nghề nghiệp.
 
Kết quả đã có 69/69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (đạt 100%) xây dựng Quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đối với các cá nhân thì 100% cán bộ, đảng viên, ở 69 chi, đảng bộ trực thuộc đã viết bản đăng ký làm theo.
 
Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chỉ đạo cấp uỷ, các tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; trong sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức báo cáo những nội dung, hướng phấn đấu của cá nhân; nghe và thảo luận kế hoạch thực hiện của chi bộ, cơ quan, đơn vị.
 
Kết quả, đến nay có 96% cấp ủy chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đưa nội dung chuyên đề của từng năm vào sinh hoạt định kỳ. Qua đó, góp phần trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; chống nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu từng bước được phát huy. 
 
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã có bước chuyển rõ rệt, đó là các cấp uỷ đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm tại cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu phát huy mạnh mẽ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ, đảng viên được nâng lên.
 
Tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm là phải hiệu quả; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu từng bước được phát huy, hiệu quả công việc được nâng lên. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đã được cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan quan tâm đúng mức; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng hơn; công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc ở nhiều tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đạt kết quả khả quan.
 
Qua quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó phải kể đến Chi bộ Bệnh viện Tâm thần thuộc Đảng bộ Sở Y tế đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám chữa bệnh đối với nhân dân; Chi bộ Phòng tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 03. 
 
Đảng bộ Cục Hải quan đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thành công thủ tục Hải quan điện tử tại các Chi cục trực thuộc cho tất cả các loại hình xuất nhập khẩu; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ phục vụ khách hàng "Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả"... Ngoài những tập thể, còn có hàng chục cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương và khen thưởng.
 
 
Bài, ảnh: PV

.