20 tập thể, 50 cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

01:12, 25/12/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.12, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1973 ngày 7.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Chỉ thị số 1973 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tập trung triển khai, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên,  công chức, viên chức và người lao động.
 
Đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân.
Đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân.
 
Thông qua việc học tập, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nắm vững những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải tu dưỡng đạo đức theo các nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo nên phong trào thi đua trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. 
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cộng với trách nhiệm của người đứng đầu đã giúp cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan thuộc khối hành chính sự nghiệp của tỉnh ngày càng gương mẫu và đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo…
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích tặng bằng khen cho các tập thể.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích tặng bằng khen cho các tập thể.
 
 
Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng; xây dựng nhiều mô hình điểm ở các loại hình cơ quan, đơn vị, trường học; có sơ kết, tổng kết định kỳ hằng năm gắn với biểu dương, khen thưởng, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 
 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng còn những mặt hạn chế như: Một số nơi còn lúng túng trong cụ thể hóa thành những công việc cụ thể, thiết thực của cơ quan, đơn vị, địa phương; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ, chưa đánh giá đúng kết quả thực hiện các nội dung theo kế hoạch của tập thể, cá nhân đề ra. Chưa liên hệ kiểm điểm bản thân đầy đủ, trung thực để phát huy những việc đã làm được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để khắc phục, rút ra những kinh nghiệm thiết thực nhằm tiếp tục ra sức tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn trong thời gian tới.
 
Tại Hội nghị, 20 tập thể và 50 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.