Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh:
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

02:07, 30/07/2012
.

(QNg)- Thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh tập trung sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT.

TIN LIÊN QUAN


Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị LLVT trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình. Các tổ chức đảng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động, đưa việc kiểm điểm quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nền nếp thường xuyên của từng đảng viên trong chi bộ, cũng như của đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị xã hội.

Đặc biệt, Đảng ủy Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở. Huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức thành công các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy nổ; phòng cháy, chữa cháy rừng. Công tác tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực, lực lượng cơ động tại chỗ được bảo đảm đúng nội dung, chương trình và thời gian theo kế hoạch.

CBCS lực lượng vũ trang huyện Sơn Tịnh làm công tác dân vận ở xã Tịnh Long.
CBCS lực lượng vũ trang huyện Sơn Tịnh làm công tác dân vận ở xã Tịnh Long.


Năm 2012, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2012. Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tính tích cực của quần chúng. Đẩy mạnh và thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, bảo đảm cho LLVT huyện luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 100%  đơn vị tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thôn, bản vùng tôn giáo.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, sau khi quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI đến 47 cán bộ, đảng viên, Ban chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện cho cán bộ đảng viên và quần chúng LLVT huyện. Đồng thời chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể trong huyện cùng chính quyền địa phương xã Tịnh Hòa thực hiện "giảm một hộ nghèo" (do Bộ CHQS tỉnh giao trực tiếp cho Ban CHQS huyện Sơn Tịnh). Trong huấn luyện dân quân năm 2012 Ban CHQS huyện đã chỉ đạo và phối hợp với các cụm huấn luyện làm tốt công tác dân vận như nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh đường nông thôn, dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ, với 1.800 ngày công.  

Việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của Đảng bộ huyện Sơn Tịnh; tạo tiền đề quan trọng để xây dựng nền nếp chính quy trong các đơn vị LLVT địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.


Như Đồng
 


.