Doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát huy vai trò của Đảng

09:07, 10/07/2012
.

(QNg)- Thời gian qua, các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Quảng Ngãi giữ vai trò rất quan trọng làm hạt nhân chính trị trong lãnh đạo người lao động, tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN


Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Vận tải Hân Nga được thành lập từ năm 2005. Khi mới thành lập doanh nghiệp này vẫn chưa có đảng viên. Đến nay, Công ty đã có 5 đảng viên, chủ doanh nghiệp bà Hồ Thị Mỹ Nga cũng vừa đứng vào hàng ngũ của Đảng. Khi có tổ chức cơ sở đảng, doanh nghiệp tư nhân này luôn xác định được nhiệm vụ, thể hiện vai trò hạt nhân chính trị phù hợp với điều kiện hoạt động và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối DN tặng quà cho trẻ em nghèo ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn).          Ảnh: N.ĐỨC
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối DN tặng quà cho trẻ em nghèo ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn). Ảnh: N.ĐỨC


"Hầu như các doanh nghiệp tư nhân họ ngại thành lập Chi bộ Đảng. Họ sợ là khi vào Đảng rồi sẽ ràng buộc thế nọ thế kia, mặc dù tôi không phải là Bí thư Chi bộ, tôi chỉ là giám đốc Công ty, là đảng viên trẻ tôi lại nghĩ trước kia Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thì bây giờ Đảng ta đề ra những chính sách để doanh nghiệp gặt hái những thành công tốt đẹp" - bà Hồ Thị Mỹ Nga - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Vận tải Hân Nga cho biết.

 Các cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Quảng Ngãi luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Cấp ủy đảng đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, được người lao động tin tưởng và ủng hộ.

Phần lớn tổ chức đảng của doanh nghiệp tư nhân đã thực hiện cơ bản chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo người lao động, tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên hội đồng quản trị và ban giám đốc chấp hành tốt đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã góp phần giáo dục, động viên đảng viên, công nhân, người lao động đoàn kết, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần vượt khó, chấp hành nghiêm các quy định của doanh nghiệp, phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nghĩa là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Quảng Ngãi trong việc xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở.  Bà Trần Thị Nguyệt - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nghĩa vừa là Bí thư Chi bộ Đảng của đơn vị cho biết, kể từ khi thành lập tổ chức đảng trong Công ty, cấp ủy đảng doanh nghiệp đã chủ động tham gia ý kiến với chủ doanh nghiệp trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Số đông đảng viên thể hiện rõ vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng để phản ánh với tổ chức đảng, trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Những năm gần đây, điều kiện sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Để Công ty đứng vững trên thị trường, tạo thu nhập ổn định cho gần 100 công nhân buộc lãnh đạo Công ty phải có những cách làm mới. Trong đó, vấn đề thực hành tiết kiệm được chi bộ đề ra đều được các tổ chức đoàn thể, đảng viên, công nhân, lao động trong Công ty hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Số tiền tiết kiệm được, doanh nghiệp chi tăng lương, khen thưởng cho người lao động nhằm khích lệ  tinh thần làm việc của mọi người, tạo hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh.

Bà Lê Thị Kim Thùy - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 2.700 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đến nay có 30 doanh nghiệp có tổ chức đảng với hơn 800 đảng viên sinh hoạt, trực thuộc Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh. Hầu hết các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức cơ sở đảng đã góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 mặt lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể. Cũng từ đây, môi trường làm việc được lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

Thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh là nhu cầu cần thiết để đưa doanh nghiệp hoạt động bảo đảm lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp và cho Nhà nước.

  
        Anh Vinh
 


.