Rà soát, cho ý kiến một số nội dung trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIII

11:09, 13/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2022.
[links()]
 
Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến liên quan đến các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương, bao gồm phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án; Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống thủy lợi hồ Núi Ngang, Liệt Sơn; Điều chinh quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến 2050.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp.
 
Đồng thời, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
 
Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan soạn thảo và góp ý của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND Đặng Văn Minh cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình, văn bản trình bày tại cuộc họp; đồng thời, cho ý kiến về mức tăng, giảm trong điều chỉnh vốn đầu tư công; điều chỉnh quy hoạch thủy lợi gắn với thực tế địa phương; danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, điều chỉnh thông tin kế hoạch sử dụng đất;…
 
Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận tại cuộc họp.
Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận tại cuộc họp.
 
Chủ tịch UBND Đặng Văn Minh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp, khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản bảo đảm chất lượng, tiến độ để UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII sắp tới.
 
Đối với Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp xây dựng, rà soát, thẩm định lại, đảm bảo chất lượng, đúng quy định pháp luật để trình kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo, dự kiến tháng 10/2022.
 
Tin, ảnh: H.P

.