Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

12:09, 12/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Dự khai giảng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; PGS,TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 
Trong 5 ngày (từ 12 - 16/9), các học viên sẽ nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề: "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng", "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh", "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh, con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng", "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân".

 

Các đại biểu dự buổi khai giảng
Các đại biểu dự buổi khai giảng.
"Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo", "Quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương", "Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa”, "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", "Tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương", "Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam".
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, mục tiêu của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. 
 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các học viên nâng cao trách nhiệm cao trong việc thực hiện nội dung, chương trình lớp học; sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng; tự giác và nghiêm túc tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác với giảng viên... nhằm đạt kết quả cao nhất. 
 
Tin, ảnh: PV
 

.