Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường

03:12, 31/12/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 31/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Tài nguyên và Môi trường. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố.
[links()]
 
Năm 2021, bên cạnh đại dịch Covid-19, tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên đã tác động đến hoạt động của toàn ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Song, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, ngành đã thực hiện đạt được nhiều kết quả, đóng góp trực tiếp, quan trọng cho phát triển KT - XH, ổn định kinh tế vĩ mô.
 
Ngành TN&MT đã tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc, nhất là nút thắt về quỹ đất đai, vướng mắc về nguyên liệu khoáng sản cho sản xuất, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thúc đẩy với 95% số thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn; 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện liên thông thủ tục đất đai với các tổ chức tín dụng trong thanh toán nghĩa vụ tài chính, giúp cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
 
Tiềm năng, lợi thế các vùng biển được phát huy, trở thành khu vực phát triển năng động, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo động lực phát triển, mở cửa, hội nhập quốc tế, hình thành và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với hình thành chuỗi đô thị ven biển. Hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 94,71% (cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao 89%). Các mô hình xử lý rác thải theo hình thức đốt rác phát điện thay cho chôn lấp được triển khai ở nhiều địa phương; 80% cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao được kiểm soát vận hành.
 
Đồng thời, ngành TN&MT cũng nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo, tiệm cận với trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, thế giới; thiết lập các nền tảng hạ tầng số cho Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành TM&MT, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đối ngoại, tranh thủ các cơ hội hỗ trợ đầu tư công nghệ và phát triển năng lượng tái tạo.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Đối với tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, Sở TN&MT tỉnh đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 13 huyện, thị xã, thành phố. Phê duyệt các dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu, điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu, điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi, quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích trên 226ha. Sở đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 171 tổ chức/937 giấy chứng nhận với diện tích cấp trên 773ha. Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân 125.774 hồ sơ. Sở TN&MT đã tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra về  lĩnh vực TN&MT; xử phạt vi phạm hành chính 15 tổ chức với số tiền trên 616 triệu đồng…
 
Với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”, năm 2022, ngành TN&MT xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số, dữ liệu lớn. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo. Nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật. Tăng cường kiểm soát quyền lực, thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các vi phạm, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực TN&MT. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển đất nước...
 
Tin, ảnh: H.P
 

.