Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2: Thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội

10:03, 16/03/2021
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 16.3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Uỷ ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của địa phương giới thiệu là 11 người theo đúng số lượng đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ. Không có người tự ứng cử.

Có 4 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Minh Long, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở GD&ĐT.

Trong đó, Huyện ủy Minh Long giới thiệu 1 người và chọn 2 đoàn thể chính trị - xã hội giới thiệu 2 người là Hội LHPN và Hội Nông dân huyện. Tòa án nhân dân tỉnh đã giới thiệu 1 người và chọn 2 Tòa  án nhân dân cấp huyện giới thiệu 2 người là Tòa án nhân dân TP. Quảng Ngãi và Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ.
 
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa V.
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.
 
Sở GD&ĐT đã chọn 2 đơn vị giới thiệu 4 người là Trường THPT Chuyên Lê Khiết và Trường THPT Trà Bồng. Trong tổng số người được giới thiệu ứng cử có cơ cấu kết hợp như: nữ 6 người (tăng 2 người); trẻ tuổi 3 người, ngoài Đảng 1 người và dân tộc 4 người.

Việc giới thiệu người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được chuẩn bị và tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng phân bổ của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những người được giới thiệu ứng cử hầu hết đạt số phiếu tín nhiệm của cử tri 100%.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử, Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 11  ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo dự kiến, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, từ ngày 21.3-13.4.2021, các xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức hội nghị cử tri, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.
 
A.KIỀU

.