Đã có 43 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

05:10, 17/10/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Chiều 17.10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) để đánh giá tình hình thực hiện trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

 

TIN LIÊN QUANTheo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, vốn ngân sách bố trí trực tiếp cho chương trình hơn 655,6 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 60% kế hoạch vốn.

UBND tỉnh đã phân bổ 55 tỷ đồng và phê duyệt 260 danh mục dự án, mô hình để hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với 164 xã. Đến nay đã có 27 mô hình, dự án đã phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Đến 30.9, có 43 xã đạt 19 tiêu chí, tăng 2 xã so với cuối năm 2017, trong đó có 41 xã được công nhận đạt chuẩn; 20 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, tăng 6 xã; 49 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, giảm 7 xã và 15 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 3 xã.

Trong 15 xã thuộc nhóm tưới 5 tiêu chí, Trong đó huyện Ba Tơ 6 xã, Sơn Hà 1 xã, Tây Trà 8 xã. Bình quân 12,58 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với cuối năm 2017.

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Văn phòng Ban chỉ đạo sẽ tham mưu Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM trên địa bàn các xã miền núi.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.


Tập trung chỉ đạo, đôn đốc 19 xã và huyện Tư Nghĩa đạt đạt chuẩn NTM trong năm 2018 theo đúng kế hoạch; hoàn thành các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBD tỉnh Nguyễn Tăng Bính lưu ý các địa phương phát huy vai trò giám sát cộng đồng để đảm bảo chất lượng công trình cũng như phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Đề nghị Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình hỗ trợ xi măng, đồng thời thông báo cho các địa phương khẩn trương đăng ký kế hoạch hỗ trợ xi măng trong năm 2019, tổ chức đấu thầu sớm, tránh trường hợp cấp xi măng trong mùa mưa gây khó khăn trong việc triển khai thi công các công trình.

Huyện Tư Nghĩa tập trung đạt các tiêu chí về đích đúng kế hoạch. Các huyện, thành phố soát xét lại từng tiêu chí, đặc biệt là các huyện có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Các sở, ngành, đơn vị được phân công chủ động giúp các xã tháo gỡ khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố chú trọng hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; lồng ghép nguồn vốn giảm nghèo với vốn xây dựng NTM; hoàn tất bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành điện lực trong năm 2018.

 

Tin, ảnh: A.KIỀU

 


.