Nguồn vốn xây dựng nông thôn mới: Cần phát huy hiệu quả

08:09, 04/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), hầu hết các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh đều được hỗ trợ vốn để sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, các địa phương này còn lúng túng trong sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả. Một số huyện miền núi, kinh phí đầu tư xây dựng NTM lại gặp nhiều khó khăn.

TIN LIÊN QUAN

Tiền có nhưng khó đầu tư

Chủ tịch UBND xã Bình Thuận Nguyễn Quang Huy cho biết: “Hằng năm, địa phương nhận được nguồn hỗ trợ từ các chương trình hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp thuộc chương trình NTM là 300 triệu đồng. Trước đây, nguồn vốn này có thể hỗ trợ cho ngư dân mua ngư lưới cụ, nhưng theo quyết định mới thì chỉ được sử dụng để hỗ trợ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, quỹ đất để phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp của địa phương ít,  nên để tìm mô hình phù hợp gặp nhiều khó khăn”.

  Người dân ở các xã bãi ngang ven biển trong tỉnh gặp khó khăn trong thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.
Người dân ở các xã bãi ngang ven biển trong tỉnh gặp khó khăn trong thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.


Đến nay, xã Bình Thuận còn khoảng 125ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian đến, quỹ đất này cũng tiếp tục bị thu hẹp do thu hồi để phục vụ cho việc xây dựng một số dự án trong KKT Dung Quất. Do đó, việc trồng trọt, chăn nuôi của người dân khó phát huy hiệu quả.

Xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) cũng nằm trong tình trạng trên, đất nông nghiệp còn hơn 60ha, nên việc mở rộng mô hình nông nghiệp, phát triển sản xuất cũng không thuận lợi. Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ Võ Minh Vương cho hay, năm 2017, địa phương được phân bổ 145 triệu đồng và xã đã hỗ trợ cho các hộ sơ chế biến thủy sản. Năm nay, xã lập phương án triển khai mô hình nuôi gà thả vườn để sử dụng tiếp nguồn vốn này. Tuy nhiên, do quỹ đất sản xuất hạn hẹp, nên không thể phát triển thành trang trại được.

Không để phát sinh nợ đọng

Đi đôi với việc huy động các nguồn lực đầu tư, huyện Ba Tơ cũng chú trọng phân khai kinh phí đối với công trình, dự án cấp thiết, tác động trực tiếp đến việc nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Mục tiêu của huyện miền núi này là phát huy hiệu quả tối đa các nguồn lực trong xây dựng NTM, không để phát sinh nợ đọng.

Đến thời điểm này, Ba Tơ đã huy động được nhiều nguồn vốn để xây dựng NTM, gồm vốn ngân sách Trung ương trên 18 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 11,3 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 7 tỷ đồng và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên 50,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Ba Tơ cũng tập trung huy động các nguồn lực trong dân, chủ yếu là vận động ngày công.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Trần Trung Triết cho biết, huyện chỉ bố trí vốn cho những công trình, dự án có trong danh mục đầu tư. Đối với những công trình, dự án đã hoàn thành thì tập trung nghiệm thu, quyết toán theo đúng quy định.


Đ.DIỆU-N.VIÊN


 


.