Nét đẹp vùng cao

10:10, 13/10/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tỉnh Quảng Ngãi có trên 30 dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, trong đó có các dân tộc chính là Hrê, Cor và Ca Dong. Đồng bào DTTS của tỉnh có trên 51,3 nghìn hộ, với gần 195 nghìn khẩu, chiếm 14,9% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, cùng với việc đầu tư hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS. 
[links()]
 
Dưới đây là hình ảnh về một số nét văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS và miền núi Quảng Ngãi.
 
 Các nghệ nhân ở xã Sơn Mùa (Sơn Tây) truyền dạy các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ca Dong cho lớp trẻ. ẢNH: KIM NGÂN
Các nghệ nhân ở xã Sơn Mùa (Sơn Tây) truyền dạy các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ca Dong cho lớp trẻ. ẢNH: KIM NGÂN
Trang phục truyền thống của đồng bào Hrê huyện Ba Tơ. ẢNH: TẤN KHÂM
Trang phục truyền thống của đồng bào Hrê huyện Ba Tơ. ẢNH: TẤN KHÂM
Các nghệ nhân ở xã Sơn Mùa (Sơn Tây) truyền dạy các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ca Dong cho lớp trẻ. ẢNH: KIM NGÂN
Các nghệ nhân ở xã Sơn Mùa (Sơn Tây) truyền dạy các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ca Dong cho lớp trẻ. ẢNH: KIM NGÂN
 

.