Trà Bồng: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân

03:03, 14/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) có vai trò quan trọng trong việc hiểu biết, nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân. Vì vậy, huyện Trà Bồng đã đẩy mạnh thực hiện công tác này, góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.
 
[links()]
 
Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Bồng Lê Thị Hiền cho biết, là huyện vùng cao, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác... nên huyện Trà Bồng đã có những cách làm phù hợp trong TTPBGDPL. Việc này nhằm đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, từ đó từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật. Công tác TTPBGDPL luôn được huyện chú trọng đổi mới cả nội dung và hình thức, nhất là ngày càng  thực hiện có trọng điểm và đi vào chiều sâu.
 
Người dân thôn Trà Vân, xã Hương Trà (Trà Bồng) dự hội nghị tập huấn các văn bản luật.                   Ảnh: PV
Người dân thôn Trà Vân, xã Hương Trà (Trà Bồng) dự hội nghị tập huấn các văn bản luật. Ảnh: PV
Hằng năm, UBND huyện Trà Bồng đều triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình của tỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo để nâng cao hiệu quả TTPBGDPL. Huyện thường xuyên kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Huyện Trà Bồng hiện có 20 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 154 tuyên truyền viên pháp luật. Các xã, thị trấn đã tập trung kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...
 
Thực hiện Luật PBGDPL, huyện Trà Bồng đã chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền với các hình thức như thông qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn hay thông qua các hội nghị, hội thi, tập huấn nghiệp vụ, trợ giúp pháp lý... Riêng Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức 19 hội nghị triển khai luật tại huyện, 62 hội nghị tại các xã, thị trấn, với gần 5.000 lượt người tham dự. Các nội dung TTPBGDPL được xây dựng đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp người dân tiếp cận các nội dung của luật dễ dàng hơn. Huyện cũng phát động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi viết và thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật do tỉnh tổ chức...
 
Theo bà Hiền, công tác TTPBGDPL cho các đối tượng đặc thù cũng được huyện chú trọng thực hiện theo hướng thực chất, như tuyên truyền cho người chấp hành hình phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật... Đặc biệt là, việc đẩy mạnh TTPBGDPL trong nhà trường đã giúp học sinh có thêm kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng ứng xử theo pháp luật. Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường công tác PBGDPL tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, giai đoạn 2017 - 2021. Qua đó đã góp phần lan tỏa tinh thần “thượng tôn pháp luật”, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.
 
BÁ SƠN
 
 
 

.