Ủy nhiệm thu thuế khoán qua bưu điện: Còn nhiều vướng mắc

09:06, 30/06/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh thực hiện việc nộp thuế được thuận lợi, năm 2018, Cục Thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký “Hợp đồng nguyên tắc” về việc ủy nhiệm thu thuế (UNTT) đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Tuy nhiên, sau gần 9 tháng triển khai, nhiều vướng mắc đã phát sinh, dẫn đến kết quả thu chưa đạt như mục tiêu đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Kết quả thu thấp

Quảng Ngãi là một trong 19 tỉnh, thành trong cả nước triển khai thí điểm UNTT khoán qua bưu điện. Thông qua công tác UNTT đã góp phần cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật; đồng thời giúp cơ quan thuế tăng cường nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, công tác UNTT hiện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Cán bộ Chi cục Thuế Bình Sơn thu thuế khoán tại hộ kinh doanh.
Cán bộ Chi cục Thuế Bình Sơn thu thuế khoán tại hộ kinh doanh.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Võ Hùng, hiện nguồn nhân lực của bưu điện còn hạn chế, lại chưa được đào tạo công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế về chính sách thuế. Vì vậy, khâu tuyên truyền, giải thích, tổ chức thu của cán bộ bưu điện còn khó khăn, dẫn đến nợ thuế của hộ kinh doanh tăng lên.

Ngoài ra, một số bưu điện huyện chưa tổ chức thu thường xuyên tại các địa bàn xã, thị trấn; việc bố trí thời gian đôn đốc tổ chức thu nộp thuế chưa phù hợp, như thu thuế theo lịch, thời điểm thu không thống nhất; có đơn vị UNTT chỉ tập trung tổ chức thu nộp vào tháng cuối quý, dẫn đến nợ thuế chuyển sang kỳ sau phát sinh lớn, do thu không kịp thời, chưa chủ động, linh hoạt trong công tác thu...

Bên cạnh đó, một số chi cục thuế chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nợ và xử lý nợ đọng thuế đối với cá nhân kinh doanh; chưa theo dõi nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc và chưa có đề xuất giải pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả...


Tính đến cuối tháng 5.2019, kết quả thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thông qua UNTT đạt trên 28 tỷ đồng (68%) so với tổng số giao thu. Một số chi cục thuế đạt dưới 65% như: Sơn Tịnh (63%), Mộ Đức (60%), Ba Tơ (64%), Nghĩa Hành (52%), Tư Nghĩa (58%).

Tổng nợ thuế của cá nhân kinh doanh đối với địa bàn UNTT tăng 4,3 tỷ đồng (37%) so với đầu năm; trong đó nợ có khả năng thu tăng trên 3,4 tỷ đồng (42%). Một số chi cục thuế có nợ thuế tăng cao trên 30% như: Bình Sơn, Đức Phổ - Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng...

"Để công tác UNTT đạt kết quả, vừa qua, Cục Thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh tiếp tục ký kết phụ lục hợp đồng thực hiện UNTT với các điều khoản khá chi tiết. Cụ thể, nhân viên thực hiện nhiệm vụ UNTT phải đảm bảo thời gian làm việc ít nhất là 7,5 ngày trong tháng. Trong đó, có 5 ngày làm việc liên tục tại địa bàn thu và 2,5 ngày làm việc theo yêu cầu công việc. Đồng thời, trước ngày 10 hằng tháng, thông báo kế hoạch, thời gian làm việc của nhân viên UNTT cho các chi cục thuế biết để phối hợp thực hiện thu thuế, thu nợ thuế".

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh NGUYỄN VĂN LUYỆN

Cần tăng cường phối hợp

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Luyện cho biết: Để đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về UNTT, thời gian tới, ngành thuế và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, phân công kế hoạch làm việc cụ thể. Theo đó, định kỳ hằng tháng, các chi cục thuế phải chủ động phối hợp chặt chẽ với bên UNTT rà soát, đánh giá đúng thực trạng kết quả công tác UNTT trên địa bàn, để kịp thời chỉ đạo và đề xuất các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo cho công tác UNTT đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Xác định nhiệm vụ đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với cá nhân kinh doanh là trách nhiệm chính của cơ quan thuế, do đó các chi cục thuế sẽ chủ động tham mưu chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thu nợ; đồng thời phối hợp với bên UNTT triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định; xác lập hồ sơ xử lý nợ thuế đến từng người nộp thuế, đảm bảo hỗ trợ bên UNTT thu đạt chỉ tiêu thu nợ đề ra, hạn chế nợ mới phát sinh.

Bài, ảnh: HỒNG HOA


.