Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông báo danh sách những doanh nghiệp nợ thuế

02:06, 12/06/2019
.

Nhằm nâng cao hiệu hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước; đảm bảo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi thông báo công khai danh sách những doanh nghiệp nợ thuế sau.

 


.