Xuân đến

23:15, 12/02/2024
.

Cũng chừng thôi rét mướt
Mùa hanh hao gọi về
Nắng điệu đàng ngoài bãi
Cỏ may viền chân đê

Lúa hẹn thì con gái
Ghẹo câu hò đưa duyên
Thuyền ai xuôi miền hạ
Ngoài sông xưa rất hiền

Chân trời im lá nhỏ
Chiều đong đưa qua thềm
Khói nhà vương mái đợi
Cội mai vàng già thêm

Đường xa sương lá đổ
Tiếng chim ca đầu cành
Tình xuân lên mắt biếc
Nước non vui yên lành.
                  LÊ THANH PHÁCH

Xuất bản lúc: 23:15, 12/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.